Ingves i finansutskottet: Utfrågning om penningpolitiken

Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Martin Flodén besökte idag riksdagens finansutskott för årets andra utfrågning om Riksbankens penningpolitik.

Datum: 2018-11-08 09:00

Talare: Riksbankschef Stefan Ingves

Plats: Sveriges riksdag, Stockholm

Ingves inledde utfrågningen med att motivera Riksbankens senaste penningpolitiska beslut där reporäntan lämnades oförändrad på −0,50 procent. Han poängterade att det krävts mycket stöd under lång tid för att få inflationen tillbaka till målet på 2 procent. Nu handlar det om att inflationen ska ligga kvar vid målet även framöver. Inflationstrycket är fortfarande ganska måttligt, men den starka konjunkturen i Sverige och omvärlden skapar goda förutsättningar för att inflationen ska kunna vara kvar vid målet de kommande åren. Om utvecklingen blir som förväntat är det enligt Ingves lämpligt att börja höja räntan någon gång under de närmaste månaderna, antingen i december eller februari.

I länken nedan finns de bilder Ingves visade i finansutskottet.

Uppdaterad 2018-11-08