Ingves: Utfrågning om finansiell stabilitet

Datum: 2018-01-23 09:30

Talare: Riksbankschef Stefan Ingves

Plats: Riksdagen, Andrakammarsalen

"Hög skuldsättning gör ekonomin sårbar och det är viktigt att vi bromsar den utvecklingen." Det sa riksbankschef Stefan Ingves när han idag besökte riksdagens finansutskott för årets utfrågning om finansiell stabilitet och makrotillsyn.

Ingves inledde sin presentation om det aktuella läget med att peka på hushållens skuldsättning som den främsta risken för den finansiella stabiliteten. Han framhöll också att finansiella kriser ofta föregås av en hög och snabbt stigande skuldsättning. Erfarenheter visar att nedgångarna i ekonomin tenderar att blir djupare och mer utdragna om de sammanfaller med en finansiell kris.

Ingves lyfte fram Riksbankens ansvar att ha en helhetssyn för betalningsmarknadens funktion, en roll som Riksbanken haft i 350 år. Ett sätt att möta de utmaningar som utvecklingen på betalningsmarknaden medför, bland annat en kraftigt minskande efterfrågan på kontanter, skulle enligt Ingves kunna vara att Riksbanken ger ut en digital centralbankspeng – en e-krona.

Finansmarknadsminister Per Bolund, generaldirektören för Finansinspektionen, Erik Thedéen, samt riksgäldsdirektör Hans Lindblad medverkade också i utskottets utfrågning.

Uppdaterad 2018-01-23