Skingsley: Tankar om tekniken och ekonomin

Tekniska innovationer, internationell konkurrens och den demografiska utvecklingen bidrar till att rita om spelplanen för samhällsekonomin och därmed för hur man bedriver ekonomisk politik. ”Vi i Sverige har varit historiskt ganska duktiga på att hantera förändringar och se möjligheterna. Men även om Sverige har haft en uppgång med 240 000 fler sysselsatta de senaste tre åren innebär tekniska innovationer och internationell konkurrens en omvandling där jobb försvinner och behöver ersättas med nya.” Det sa vice riksbankchef Cecilia Skingsley när hon på måndagen besökte Handelsbanken i Södertälje.

Datum: 2018-03-26 12:00

Talare: Vice riksbankschef Cecilia Skingsley

Plats: Handelsbanken, Nygatan 18, Södertälje

Speciellt för Sverige är att vi blivit många fler på arbetsmarknaden. Till stor del beror uppgången på hög invandring men också på ändrade regler och reformer på arbetsmarknaden. Därmed blir det större konkurrens om lediga jobb och löneökningstakten hålls därför tillbaka. Skingsleys bedömning var ändå att det sammantaget finns cykliska krafter som talar för att lönerna stiger de närmaste åren, men att ökningstakten kan bli låg trots det höga resursutnyttjandet.

Penningpolitiken kan bidra till att underlätta de olika omställningar som kommer av strukturomvandlingar och av demografin genom att hålla resursutnyttjandet uppe så länge det är förenligt med inflationsmålet.

"En värld med stora förändringar behöver också några tydliga spelregler för att parter i ekonomin ska kunna ta välgrundade ekonomiska beslut. Ett stabilt penningvärde är en sådan fast spelregel. Alternativet, vilket skulle innebära en mer svajig inflationsutveckling, skulle vara ett dåligt bidrag från penningpolitiken till det svenska samhället", avslutade Skingsley.

Uppdaterad 2018-03-26