af Jochnick: Utfrågning i finansutskottet om penningpolitiken 2018

Under torsdagen deltog hela Riksbankens direktion i en öppen utfrågning i finansutskottet om rapporten Redogörelse för penningpolitiken 2018. Rapporten är ett av underlagen för finansutskottets årliga utvärdering av penningpolitiken.

Datum: 2019-05-02 10:00

Talare: Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick

Plats: Förstakammarsalen, riksdagen, Stockholm

Riksbankschef Stefan Ingves inledde utfrågningen med att sammanfatta rapporten. Robert Bergqvist och Anna Seim lämnade synpunkter på Redogörelsen och utformningen av penningpolitiken. Därefter kommenterade förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick diskussionen innan utskottets ledamöter ställde frågor.

af Jochnick diskuterade utgångspunkterna för den penningpolitik som Riksbanken har bedrivit de senaste åren utifrån tre centrala frågor som genomsyrat debatten:

  • ”Varför behövs inflationsmålet?”
  • ”Varför är målet just 2 procent?”
  • ”Varför är förtroende för inflationsmålet viktigt?”

”Det är nyttigt att ta ned diskussionen till den här grundläggande nivån, eftersom det gör det lättare att se var skiljelinjerna går i debatten”, sade af Jochnick och fortsatte: ”Jag tror det finns en samsyn om att inflationsmålet har varit bra för Sverige, men i debatten syns ibland argument som tyder på att man inte verkar hålla med. Förespråkar man ett annat upplägg för penningpolitiken vore det intressant att höra hur det i så fall skulle se ut och hur det skulle överväga fördelarna med ett inflationsmål.”

Nivån på målet är mer omdiskuterat, men af Jochnick noterade att en sänkning av målet under 2 procent skulle göra det svårare för Riksbanken att motverka lågkonjunkturer. Hon menade slutligen att svaret på den tredje frågan – att förtroendet för inflationsmålet är avgörande för att målet ska fungera som ett stabiliserande riktmärke – är det grundläggande motivet till den expansiva penningpolitik som Riksbanken har bedrivit de senaste åren.

Uppdaterad 2019-05-02