Ingves: Både bostadspolitiken och skattepolitiken behöver förnyas

”Att lösa problemen på bostadsmarknaden handlar i mycket om att väga dagens utmaningar mot morgondagens vinster.” Det sa Riksbankschef Stefan Ingves i sitt tal vid Business Arena Stockholm idag. Enligt honom behövs åtgärder som kan kännas kostsamma idag för att lösa knutar som kan förbättra bostadsmarknaden på lång sikt.

2019-09-18

Intervju med Stefan Ingves om bostadsmarknadens utmaningar (1:58)

Datum: 2019-09-18 14:00

Talare: Riksbankschef Stefan Ingves

Plats: Business Arena Stockholm

Insiders mot outsiders

Att bostadspriserna stigit kraftigt så länge beror i grunden på att bostadsmarknaden av flera skäl är dysfunktionell. Dels har bostadsbyggandet länge varit lågt och det har gjort att bostadspriserna ökat och därmed också hushållens skulder. Dels har vi ett skattesystem som har hämmat rörligheten på bostadsmarknaden, bland annat i och med att det gynnar den som äger sin bostad framför den som hyr.

"Situationen har fått fördelningspolitiska effekter och har skapat ett system av insiders och outsiders på bostadsmarknaden”, fortsatte Ingves.

Problemen kräver politiska lösningar

För att komma till rätta med problemen behövs insatser på flera områden. Riksbanken stödjer det amorteringskrav som Finansinspektionen infört men utöver det har mycket lite gjorts för att hantera de grundläggande orsakerna till att bostadsmarknaden inte fungerar väl. ”De större frågorna, som rör exempelvis hyresreglering, fastighetsskatt, ränteavdrag och beskattning av bostaden vid försäljning är politiska frågor, frågor som ingen politiker i grunden velat ta tag i” påpekade Ingves.

För att åstadkomma en bättre situation för kommande generationer behöver vi skapa en ny, justerad prisjämvikt på bostadsmarknaden. Det skulle minska skillnaderna mellan insiders och outsiders – de som har och de som inte har. Det skulle också innebära att hushållens skulder successivt minskar och inte skapar samhällsekonomiska risker på samma sätt. ”Jag är medveten om att dessa åtgärder påverkar min generations bostadstillgångar idag. Men jag menar att de behöver genomföras, för att bostadsmarknaden i Sverige ska fungera väl imorgon”, avslutade Ingves.

Uppdaterad 2019-09-18