Ingves: Dagens och framtidens betalningssystem

”Allmänheten ska kunna betala digitalt med pengar utgivna av staten”, sa riksbankchef Stefan Ingves i sitt tal idag på konferensen DI Framtidens betalningar.

Datum: 2019-11-05 15:20

Talare: Riksbankschef Stefan Ingves

Plats: Konferensen DI Framtidens betalningar

I spåren av den ökande digitaliseringen sker det nu snabba förändringar på betalmarknaden och centralbanker världen över behöver därför tänka nytt. Också Riksbanken behöver se över vilka tjänster vi erbjuder och vilka nya teknologier vi kan ta till oss för att fortsatt ska gå att betala på ett säkert och effektivt sätt.

”En e-krona är på samma sätt som kontanter statliga pengar, fast i digital form. Eftersom kontanterna nu snabbt minskar i betydelse är det är det bråttom att utreda e-kronans framtid och ta beslut om hur statens och Riksbankens roll ska se ut i framtidens betalningssystem.”, fortsatte Ingves.

Frågan om e-kronans framtid är något riksdagen behöver fatta beslut om.

Ingves avslutade sitt tal med fyra ambitioner för den svenska betalningsmarknaden:

  • Det ska finnas tillräckligt med kontanter ifall de elektroniska systemen slutar fungera.
  • Det ska finnas digitala statliga pengar som lagligt betalningsmedel, en e-krona, utgiven av Riksbanken.
  • Det ska finnas möjlighet att göra omedelbara betalningar i svenska kronor, med statliga pengar, dygnet runt.
  • Det ska finnas möjlighet att göra omedelbara betalningar mellan valutor dygnet runt.

Ingves publicerade idag också en debattartikel med rubriken ”Så säkrar vi den svenska kronan” där han presenterar sin vision av pengar. Han konstaterar att statliga pengar fortsatt behövs och att Riksbanken arbetar för att det ska gå snabbt, och vara säkert och billigt att betala inom och mellan länder, dygnet runt.

Uppdaterad 2019-11-05