Ingves: Det krävs strukturella reformer på bostadsmarknaden

Riksbankschef Stefan Ingves höll i dag tal på DI:s bankkonferens i Stockholm. Han slog fast att hushållens höga skuldsättning är den största risken i svensk ekonomi. Bostadspolitiken har lett till ett skevt system där vissa grupper kan göra bostadskarriär.

Datum: 2019-05-14 10:40

Talare: Stefan Ingves

Plats: DI:s bankkonferens, Stockholm

Ingves inledde sin presentation med att motivera direktionens senaste penningpolitiska beslut i slutet av april. Aktiviteten i svensk ekonomi är hög och konjunkturutsikterna ser goda ut, även när ekonomin går in i en fas med lite lägre tillväxt än tidigare. Inflationen är sedan en tid vid målet men inflationstrycket är lite svagare än väntat. Riksbankens prognos är att räntan höjs igen mot slutet av året eller i början av nästa år.

Ingves lyfte också fram de utmaningar som finns inom bostadsmarknaden. ”Vi har levt med problem på bostadsmarknaden under lång tid. De stigande bostadspriserna har lett till en ohållbar ökning av hushållens skulder. Men bland annat de makrotillsynsåtgärder som FI har infört verkar slutligen ha bidragit till att prisutvecklingen har dämpats något. Men hushållens höga skuldsättning är fortsatt den största risken i svensk ekonomi”.

Ingves fortsatte att prata om att bostadspolitiken gynnar vissa grupper som kan göra bostadskarriär. ”De som är inne på bostadsmarknaden, så kallade ”insiders”, gynnas av goda möjligheter till att tjäna pengar på sitt boende, de kan göra olika avdrag på sitt boende som till exempel ränteavdrag, RUT- och ROT-avdrag. Men flera andra grupper står utanför bostadsmarknaden, så kallade ”outsiders”, de har ingen möjlighet att ta del av denna utveckling och få har möjlighet att spara ihop till en kontantinsats med enbart sin lön. Det har lett till ett skevt system som nu lappas och lagas med olika makrotillsynsåtgärder istället för strukturella reformer. För att komma till rätta med de grundläggande problemen på bostadsmarknaden så är det angeläget att åtgärder vidtas inom bostads- och skattepolitiken”.

Uppdaterad 2019-05-14