Ingves i finansutskottet: Utfrågning om finansiell stabilitet

Riksbankschef Stefan Ingves besökte idag riksdagens finansutskott för utfrågning om Riksbankens arbete med finansiell stabilitet.

Datum: 2019-02-05 09:00

Talare: Riksbankschef Stefan Ingves

Plats: Andrakammarsalen, Riksdagen, Stockholm

"Strukturella problem på bostadsmarknaden och utformningen av skattesystemet har bidragit till att svenska hushåll är högt skuldsatta". Det sa riksbankschef Stefan Ingves när han inledde sin redovisning av det aktuella läget hos riksdagens finansutskott med att lyfta hushållens skuldsättning som den största risken för den finansiella stabiliteten. Ingves förespråkade ett helhetsgrepp med en kombination av åtgärder inom flera olika politikområden för att komma åt de strukturella problemen på bostadsmarknaden och minska riskerna med hushållens skuldsättning.

Ingves fortsatte med att ta upp sårbarheten i det svenska banksystemet som är stort, koncentrerat och sammanlänkat med litet eget kapital. Dessa sårbarheter gör att bankerna behöver stärka sin motståndskraft – både vad gäller kapital och likviditet.

I diskussionerna under rubriken "Tio år efter finanskrisen – är regelverken effektiva?" framhävde Ingves lärdomen att finanskriser är väldigt kostsamma för samhällsekonomin och det krävs robusta regelverk för undvika dem. Mycket har gjorts för att stärka upp regelverken sedan krisen men mer behöver göras. Riksbanken anser bland annat att bankernas kapital i förhållande till totala tillgångar bör öka och att det är angeläget att bankerna själva försäkrar sig mot likviditetsrisker i olika valutor. Dessutom måste valutareservens storlek vara tillräcklig vid nästa finanskris.

Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund, generaldirektören för Finansinspektionen, Erik Thedéen, samt riksgäldsdirektör Hans Lindblad medverkade också i utskottets utfrågning.

Uppdaterad 2019-02-05