Ingves: Utfrågning i finansutskottet om penningpolitiken

Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Per Jansson besökte idag riksdagens finansutskott för årets andra utfrågning om den aktuella penningpolitiken.

Datum: 2019-09-24 09:30

Talare: Riksbankschef Stefan Ingves

Plats: Finansutskottet, Sveriges riksdag

Stefan Ingves inledde utfrågningen med att motivera Riksbankens senaste penningpolitiska beslut där reporäntan lämnades oförändrad på −0,25 procent: ”Med stöd av Riksbankens minusränta och obligationsköp har vi i Sverige haft en god ekonomisk utveckling och en inflation i linje med målet under flera år. Vid vårt penningpolitiska möte i september kunde vi konstatera att utvecklingen i stora drag hade blivit som förväntat. Konjunkturen går in i en lugnare fas, både i Sverige och i omvärlden, men det svenska resursutnyttjandet är fortsatt ganska högt. Därför tyckte vi det var lämpligt att behålla inriktningen på penningpolitiken i närtid och prognosen att höja räntan från den här mycket låga nivån någon gång mot slutet av året eller i början av nästa år”, förklarade Ingves. Han påpekade samtidigt att Riksbanken ser det svagare stämningsläget och det låga ränteläget i omvärlden. Direktionen drog vid det penningpolitiska mötet därför slutsatsen att räntan troligen kommer att höjas i en mycket långsam takt framöver. ”På så sätt ger vi fortsatt stöd åt konjunkturen och inflationsutvecklingen i Sverige”, sa Ingves.

Uppdaterad 2019-09-24