Breman utfrågning i finansutskottet: Riksbanken har beredskap att agera

Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Anna Breman deltar idag i årets första utfrågning om penningpolitik i riksdagens finansutskott. Där kommenterar de bland annat coronavirusets effekter på ekonomin.

Datum: 2020-03-10 09:00

Talare: Vice riksbankschef Anna Breman

Plats: Finansutskottet, Sveriges riksdag

Anna Breman belyser coronavirusets effekter på ekonomin. Hon pekar på den osäkerhet som har uppstått på finansmarknaderna i spåren av virusets spridning. Riksbanken har möjligheter att stimulera ekonomin om nedgången skulle bli kraftig, säger hon:

”Jag känner mig trygg med att Riksbanken kan agera för att stabilisera svensk ekonomi om en kris hotar. Riksbankens verktygslåda kan användas fullt ut. Vilken typ av åtgärder som behövs är dock situationsberoende. Det är viktigt att åtgärder sätts in där de har störst effekt. Möjligheterna att motverka en nedgång i svensk ekonomi förbättras också när flera politikområden bidrar.” I det rådande läget har Riksbanken en nära kontakt med andra myndigheter i Sverige, liksom med andra centralbanker.

Uppdaterad 2020-03-10