Ingves om Riksbankens åtgärder för att mildra coronakrisens effekter på ekonomin

De senaste veckorna har varit några av de mest dramatiska Sverige har upplevt i modern tid. ”Jag har arbetat med många ekonomiska kriser, däribland tre stora i Sverige. Men jag har aldrig tidigare upplevt ett så snabbt förlopp och att det har fattats så många beslut på så kort tid.” Det säger riksbankschef Stefan Ingves i ett tal idag om Riksbankens åtgärder för att mildra coronakrisens effekter på ekonomin.

2020-04-03

Ingves: Riksbankens åtgärder för att mildra coronakrisens effekter på ekonomin (39:44)

Datum: 2020-04-03 10:00

Talare: Riksbankschef Stefan Ingves

Plats: Riksbanken

Snabbt krisförlopp

”Många i samhället kämpar nu, inte minst vårdpersonalen vid fronten. På det personliga planet kämpar säkert många med en oro, inte bara för smittspridningen och hälsan hos nära och kära, utan också för arbetslöshet och för att det egna livsverket ska slås i spillror då delar av ekonomin stänger ned. Folk far illa i ekonomiska kriser”, fortsatte Ingves.    

Ingves betonade hur annorlunda den här krisen är i jämförelse med de kriser han tidigare upplevt: den är ju inte från början en finansiell kris. Men de många åtgärder som satts in världen över för att värna liv och hälsa i samhället har också fått konsekvenser för ekonomin både här hemma och internationellt. ”Efterfrågan har kollapsat och utbudet minskar drastiskt. Den här gången handlar det om att staten på olika sätt bryggar över så att företag överlever och att så många som möjligt har jobbet kvar när vi är igenom krisen”, säger Ingves.  

Osäkerheten om framtiden, oviljan att ta risker och bristen på krediter kan förvärra och förlänga nedgången i ekonomin. Genom våra åtgärder bidrar vi till att upprätthålla kreditförsörjningen. Det minskar riskerna för att brist på pengar och kraftigt stigande räntor förvärrar läget. Genom att hålla räntorna nere bidrar Riksbanken till att konsumtionen och investeringarna inte faller lika mycket som de annars skulle ha gjort.

Sju åtgärder inom loppet av två veckor

Riksbanken har de senaste veckorna satt in en rad kraftfulla åtgärder för att skapa bättre möjligheter för företagen att övervintra under en period när ekonomin riskerar att bli bottenfrusen: Erbjuder omfattande lån till bankerna, har gjort det lättare för bankerna att få tag på säkra och likvida tillgångar och köper av olika typer av värdepapper, vilket bidrar till att hålla räntor nere på marknader som är centrala för företagens upplåning.

”Våra åtgärder ska ses som en slags försäkring för samhällsekonomin. De motverkar att problem på finansmarknaderna i sin tur skapar problem för svenska företag. Om bankerna har god likviditet själva och inte ser sig behöva delta i Riksbankens program är det bara positivt. Då behöver inte heller företagen ha problem att få banklån. Åtgärderna finns som en försäkring att det ska fortsätta att vara fallet”, säger Ingves.  

Vi gör det som krävs

Riksbanken har gjort kraftfulla insatser, tillsammans med Finansinspektionen, Riksgälden och finansdepartementet för att se till att kreditförsörjningen fungerar. ”Riksbanken står redo att göra mer om det behövs, när det behövs, för att bidra till att svensk ekonomi ska klara sig igenom även denna kris”, avslutar Ingves.

Uppdaterad 2020-04-03