Ingves utfrågning i finansutskottet: Riksbanken har beredskap att agera

Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Anna Breman deltar idag i årets första utfrågning om penningpolitik i riksdagens finansutskott. Där kommenterar de bland annat coronavirusets effekter på ekonomin.

Datum: 2020-03-10 09:00

Talare: Riksbankschef Stefan Ingves

Plats: Finansutskottet, Sveriges riksdag

Spridningen av viruset kommer oundvikligen ha negativa effekter på den ekonomiska aktiviteten. Men hur stora och långvariga effekterna blir är ännu för tidigt att säga. ”För att livskraftiga företag inte ska slås ut under den här perioden kan den samlade ekonomiska politiken behöva bidra med stöd till drabbade sektorer samt tillgång till krediter och likviditet. Även den finansiella sektorn och bankerna behöver självklart vara beredda att bidra i ett sådant läge”, säger Stefan Ingves.

Riksbanken kan på olika sätt agera för att dämpa de negativa effekter viruset har på ekonomin. Den stora osäkerheten kan göra att likviditet inte flödar dit den mest behövs. Risken finns då att det finansiella systemet förlorar sin förmåga att upprätthålla krediter som företagen behöver för att kunna driva sin verksamhet.  

”Vår bedömning just nu är att upprätthållandet av likviditetsförsörjningen är det centrala. Det kan handla om mer generösa villkor för lån till banker och/eller direkta köp av värdepapper. Riksbankens tidigare statspappersköp har lett till att det finns gott om likviditet i systemet. I detta osäkra läge är det viktigt att det förblir så. Direktionens bedömning är därför att Riksbankens balansräkning åtminstone inte bör minska det närmaste året. En lägre ränta ser vi i dagsläget inte som den viktigaste åtgärden”, säger Ingves.

Uppdaterad 2020-03-10