Ingves utfrågning i finansutskottet: En kombination av åtgärder mest effektivt för att stötta ekonomin

Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Henry Ohlsson deltog idag i årets andra utfrågning om penningpolitik i riksdagens finansutskott. Där kommenterade de bland annat de åtgärder Riksbanken satt in för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin.

Datum: 2020-10-20 10:00

Talare: Riksbankschef Stefan Ingves

Plats: Finansutskottet, Sveriges riksdag

Ekonomin har börjat återhämta sig efter det kraftiga fallet under våren. ”Men vi är långt ifrån fast mark. Återhämtningen kan bli både utdragen och volatil och påverkas mycket av hur smittspridningen utvecklas”, poängterade Stefan Ingves i sin inledning till utfrågningen.

Han visade hur den kombination av åtgärder som Riksbanken satt in sedan inledningen av krisen – med tillgångsköp och erbjudanden om likviditet – varit effektiva för att lugna finansmarknaderna och bidra till räntor för hushåll och företag hållits låga i krisen. I detta osäkra läge är det viktigt att det förblir så eftersom låga räntor skapar förutsättningar för återhämtningen och inflationsutvecklingen. ”Utan Riksbankens åtgärder hade krisen troligen blivit ännu värre för hushåll och företag, inte minst kunde arbetslösheten ha blivit högre”, sa Ingves.

Men för att hantera en så här allvarlig chock för världsekonomin är det viktigt att utnyttja kraften hos hela den samlade ekonomiska politiken, underströk Ingves och framhöll hur finanspolitiken jämfört med penningpolitiken kan ge ett mer träffsäkert stöd åt drabbade sektorer.

Uppdaterad 2020-10-20