Ingves i finansutskottet: Utfrågning om finansiell stabilitet

Riksbankschef Stefan Ingves deltog idag i riksdagens finansutskotts öppna utfrågning om finansiell stabilitet.

Datum: 2020-01-28 09:00

Talare: Riksbankschef Stefan Ingves

Plats: Riksdagens finansutskott

"Förväntningar om låga räntor länge kan leda till utmaningar för finansiell stabilitet.” Det sa riksbankschef Stefan Ingves när han inledde sin redovisning av det aktuella stabilitetsläget i finansutskottet. Vidare lyfte Ingves att hushållens skuldsättning utgör en stor sårbarhet i svensk ekonomi och förespråkade åtgärder inom bostads‐ och skattepolitiken för att minska riskerna. Ingves pekade också på sårbarheterna med ett stort, koncentrerat och sammanlänkat banksystem som det svenska, där bankerna också har begränsade kapitalnivåer. Bankerna är dessutom genom sin utlåning till såväl hushåll som företag exponerade mot prisfall på fastigheter.

Finansutskottet diskuterade även hur Fintech och cyberhot kan påverka den finansiella stabiliteten. Ingves betonade att cyberhotet till sin natur är globalt och att konsekvenser av cyberattacker lätt kan spridas över landsgränser. Detta i kombination med att finansiella företag blir mer och mer gränsöverskridande ökar vikten av internationellt samarbete inom detta område. Dessutom kan en cyberattack potentiellt utgöra en systemrisk och därför är ett nära samarbete mellan privat och offentlig sektor nödvändigt för att hantera det växande cyberhotet.

Vidare förespråkade Ingves att finansiella företag fortsätter stärka sin motståndskraft mot cyberattacker. ”En viktig utgångspunkt är att cyberattacker kommer att lyckas och att organisationer därför måste förbereda sig på att hantera intrång”, sade riksbankschefen.

Ingves berättade att Riksbanken nyligen beslutade att anta ramverket TIBER-EU (Threat Intelligence‐based Ethical Red Teaming), som gör det möjligt att på ett ordnat sätt testa motståndskraften mot cyberrisker hos aktörer i det finansiella systemet. ”Genom detta initiativ kommer Riksbanken de närmaste åren samordna cybersäkerhetstester av centrala aktörer i det svenska finansiella systemet”, avslutade Ingves.

Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund, generaldirektören för Finansinspektionen, Erik Thedéen, samt riksgäldsdirektör Hans Lindblad medverkade också i utskottets utfrågning.

Uppdaterad 2020-01-28