Skingsley: Ekonomiska läget och penningpolitiken

”Med en så här djup kris är det rimligt att tro att det kan ta lite tid för inflationen att komma tillbaka till inflationsmålet, både här och i vår omvärld. Men det är inte samma sak som att säga att man ger upp om inflationsmålet. Inflationsmålet är alltid vägledande för penningpolitiken, så även nu.” Det sa förste vice riksbankschef Cecilia Skingsley då hon idag talade vid Dagens industris digitala event Omstart Sverige.

Datum: 2020-09-03 09:50

Talare: Förste vice riksbankschef Cecilia Skingsley

Plats: Dagens industris digitala event Omstart Sverige

Världsekonomin har drabbats hårt av den pågående pandemin, vilket har bekräftats i andra kvartalets utfall för BNP och arbetsmarknad. Företagens förtroende och andra indikatorer över läget har dock förbättrats under sommaren, både här och i omvärlden. Det är hoppingivande menar Skingsley, men poängterar samtidigt att pandemin inte är över. ”Vi befinner oss fortsatt i ett allvarligt ekonomiskt läge och vägen framåt är kantad av mycket osäkerhet, inte minst vad gäller smittspridningen och restriktioner för att dämpa den.”

Inom den samlade ekonomiska politiken har det satts in en lång rad åtgärder av historiska mått för att stödja ekonomins förmåga att ta sig igenom den här chocken. ”Riksbankens åtgärder har bidragit till att de marknadsräntor som steg kraftigt i början av krisen har kommit ner, till att skapa en trygghet i att det finns tillgång till finansiering till en låg kostnad och till att utlåningen till hushåll och företag hållits uppe. På så sätt ger vi stöd åt den ekonomiska aktiviteten och inflationen”, säger Skingsley.

Inflationen väntas gradvis stiga mot 2 procent. Krisens djup innebär dock att det tar lite tid. ”Men det ska inte uppfattas som ett tecken på att vi övergett inflationsmålet. Tvärtom visar pandemins effekter på ekonomin hur viktigt det är att penningpolitiken fortsätter inriktas mot att upprätthålla inflationsmålets roll som ankare i pris-och lönebildningen”, betonar Skingsley.

”Penningpolitik spelar en viktig roll för att lindra lågkonjunkturer. Den kan sättas in snabbt och är kraftfull. Men den globala lågräntemiljön är en utmaning och ett stort antal länder och centralbanker sitter nu i samma båt”, sa Skingsley. ”Vi har alla att hantera en låg inflation med styrräntor på eller nära den nedre gränsen. Andra penningpolitiska verktyg som värdepappersköp kan och bör användas. Men man behöver också fundera över om den penningpolitiska strategin kan utvecklas så att penningpolitiken även framöver har möjligheter att motverka recessioner och hög arbetslöshet. Det här är ingen ny fråga, men den pågående krisen har aktualiserat den än mer”, avslutar Skingsley.

Uppdaterad 2020-09-03