Flodén utfrågning i finansutskottet: Penningpolitiken behöver vara uthållig

Svensk ekonomi har återhämtat sig snabbt i pandemin, stöttad av omfattande ekonomisk politiska åtgärder. Det sa riksbankschef Stefan Ingves i sin inledning när han och vice riksbankschef Martin Flodén idag deltog i årets andra utfrågning om penningpolitik i riksdagens finansutskott.

Datum: 2021-10-19 09:30

Talare: Vice riksbankschef Martin Flodén

Plats: Finansutskottet, Sveriges riksdag

Även Flodén fokuserade i sin inledning på inflationen. ”I ljuset av att inflationen legat under 2 procent många år är det välkommet att den nu har stigit. Det kan bidra till att inflationsförväntningarna inte blir för låga och stärka förtroendet för inflationsmålet”, sa Flodén. ”Inflationstrycket är inte särskilt starkt, vilket talar för att uppgången är övergående. Men jag tycker att riskerna för att inflationen ska bli högre än i vår prognos har ökat. Vi behöver löpande följa hur de höga energi- och producentpriserna påverkar andra priser, inflationsförväntningar och löner”, avslutade Flodén.

Uppdaterad 2021-10-19