Ingves utfrågning i finansutskottet: Penningpolitiken behöver vara uthållig

Svensk ekonomi har återhämtat sig snabbt i pandemin, stöttad av omfattande ekonomisk politiska åtgärder. Det sa riksbankschef Stefan Ingves i sin inledning när han och vice riksbankschef Martin Flodén idag deltog i årets andra utfrågning om penningpolitik i riksdagens finansutskott.

Datum: 2021-10-19 09:30

Talare: Riksbankschef Stefan Ingves

Plats: Finansutskottet, Sveriges riksdag

”Vi går nu från en mycket snabb återhämtning till mer normala tillväxttal”, sa Ingves. Den snabba återhämtningen och kraftigt stigande energipriser har gjort att inflationen stigit snabbt på en del håll i världen, så även i Sverige. Men en bit in på nästa år väntas den falla tillbaka igen. ”Den underliggande inflationen är måttlig, vilket indikerar en KPIF-inflation nära målet på sikt. Men det förutsätter att penningpolitiken är fortsatt expansiv”, sa Ingves. ”Så länge vi inte ser tecken på en varaktigt tilltagande inflationstakt, eller inflationsförväntningar som vänder uppåt på ett oroande sätt, bör vi gå försiktigt fram med att göra penningpolitiken mindre expansiv.”

 

Uppdaterad 2021-10-19