Jansson utfrågning i finansutskottet: Penningpolitiken ger stöd åt återhämtningen och inflationen

Svensk ekonomi har stått emot den andra vågen av smittspridning förhållandevis väl, stöttad av omfattande ekonomisk-politiska åtgärder. Det sa riksbankschef Stefan Ingves i sin inledning när han och vice riksbankschef Per Jansson idag deltog i årets första utfrågning om penningpolitik i riksdagens finansutskott.

Datum: 2021-03-16 10:00

Talare: Vice riksbankschef Per Jansson

Plats: Finansutskottet, Sveriges riksdag

Jansson fokuserade i sin inledning på inflationen. Den förväntas stiga ganska tydligt framöver, men det beror framför allt på tillfälliga effekter, som stigande energipriser. Den underliggande inflationen förblir måttlig. Riksbankens prognos är att inflationen faller tillbaka, men att den sedan stiger gradvis efter sommaren i takt med återhämtningen i ekonomin.

Jansson noterade också att debatten kring inflationen har ändrats på senare tid. Nu har riskerna för en för hög inflation börjat diskuteras, framför allt i USA. ”Jag tror för egen del att risken för en högre inflation är ungefär lika stor som risken för en lägre”, sa Jansson. ”Men efter en lång tid med för låg inflation, skulle det inte göra något om inflationen i Sverige skjuter över målet en tid. Då skulle jag inte se något behov av att göra penningpolitiken mindre expansiv. En för låg inflation skulle däremot kunna behöva mötas med en mer expansiv penningpolitik, i alla fall om det uppstår förtroendeproblem för vårt inflationsmål. I det fallet kan det också finnas behov av en lägre reporänta”, menade Jansson.

Uppdaterad 2021-03-16