Skingsley om sommarens utveckling: Stark återhämtning med svagt inflationstryck

”Det har varit en högtrycksbetonad sommar även ur ett ekonomiskt perspektiv”. Det sa förste vice riksbankschef Cecilia Skingsley när hon i dag inledde Danske Banks Group Treasurer-seminarium med en uppsummering av sommarens ekonomiska utveckling.

Datum: 2021-08-27 13:00

Talare: Förste vice riksbankschef Cecilia Skingsley

Plats: Danske Bank

Den snabba återhämtning från pandemin som vi sett framför oss är på god väg, sa Skingsley. Ekonomierna har till och med vuxit lite snabbare än väntat under sommaren, såväl i euroområdet som i Sverige. Samtidigt har smittspridningen av coronaviruset ökat igen i flera länder och stora skillnader i vaccinationsgrad mellan olika länder skapar osäkerhet om pandemins fortsatta förlopp.

Både hushåll och företag är optimistiska om utvecklingen framöver, vilket är ett tecken på den höga tillväxt vi förväntar oss i återhämtningsfasen. Inflationen har även den blivit något högre än väntat i sommar. Det beror framför allt på att elpriserna ökat oväntat mycket. Utan energipriserna är inflationen låg, 0,5 procent, och kostnadstrycket svagt.

”På det stora hela tycker jag inte att bilden av det ekonomiska läget ändrats på något dramatiskt sätt i sommar”, sa Skingsley. ”Å ena sidan växer svensk ekonomi nu lite snabbare och inflationen har blivit något högre än vår prognos i juli. Å andra sidan är inflationstrycket fortsatt svagt och osäkerheten kring pandemin får sägas ha ökat”.

”Vi konstaterade vid vårt penningpolitiska möte i juli att det krävs en uthållighet i penningpolitiken för att inflationen varaktigt ska vara nära 2 procent. Vid vårt nästa möte, i slutet av september, får vi väga samman den information som kommit fram tills dess och bedöma hur penningpolitiken på bästa sätt bidrar till en god ekonomisk utveckling och ett fortsatt förtroende för inflationsmålet”, avslutade Skingsley.

Uppdaterad 2021-08-27