Breman: Hög inflation – räntan kan behöva höjas tidigare

”Energi- och livsmedelspriserna kommer förmodligen att fortsätta att vara höga den närmaste tiden. Orsaken är främst Rysslands invasion av Ukraina. Den tidigare uppgången i inflationen kan därmed komma att spädas på ytterligare. Det beror på att Ryssland exporterar stora mängder olja, naturgas och konstgödsel och att Ukraina är en stor exportör av spannmål, framför allt vete och majs.” Det sa vice riksbankschef Anna Breman när hon idag höll ett tal om inflation för en grupp gymnasieelever på besök hos Riksbanken.

Datum: 2022-03-23 09:15

Talare: Vice riksbankschef Anna Breman

Plats: Riksbanken

Inflationen påverkas av prisökningarna på energi och livsmedel

Inflationen i Sverige är redan kännbart hög för många hushåll och företag. Dessutom stiger priserna särskilt mycket på energi och livsmedel – sådant som alla behöver men som centralbankerna ofta bortser ifrån när de talar om inflationen. ”Om klyftan blir för stor mellan hur hushållen upplever inflationen och hur vi analyserar den och talar om den kan det minska allmänhetens förtroende för inflationsmålet”, påpekade Breman.

Inflationsmålet i fokus

Att inflationen nu drivs av sådant som hushållen inte kan avstå ifrån, energi och mat, gör att deras inflationsförväntningar kan stiga. Riksbanken arbetar också med nya prognoser för inflationen och återkommer med sin analys i den penningpolitiska rapporten i slutet av april.

”Men redan nu kan vi säga att inflationen kommer att bli betydligt högre än i vår senaste prognos. Vi kan inte förhindra att inflationen stiger på kort sikt. Men det ligger i vårt uppdrag att agera för att inflationen på medellång sikt ska hamna nära målet”, inskärpte Breman.

”Som det ser ut idag är det rimligt att tidigarelägga en höjning av styrräntan. Men vi kan även dra ner på våra obligationsköp i en snabbare takt. För att avgöra vad som är lämplig penningpolitik behöver vi ta hänsyn till olika faktorer som påverkar inflationen på medellång sikt: arbetsmarknad, tillväxt och inflationsförväntningar”, avslutade Anna Breman.

Uppdaterad 2022-03-23