Breman: Vi behöver fortsätta att agera för att inflationen ska komma tillbaka till målet

”Inflationen är för hög, den har spritt sig brett och är kännbar för hushåll och företag. Vårt uppdrag från riksdagen är att upprätthålla prisstabilitet. För att inflationen ska bli låg och stabil igen behöver vi gradvis höja styrräntan och dra ner på Riksbankens värdepappersinnehav.” Det sa vice riksbankschef Anna Breman när hon talade vid Nordeas AAA seminarium i Stockholm under torsdagen.

Datum: 2022-06-09 09:15

Talare: Vice riksbankschef Anna Breman

Plats: Nordea AAA seminarium, Stockholm

Den höga inflationen beror på en rad olika störningar i produktionen och distributionen världen över, men också på en hög aktivitet och stark efterfrågan. ”Svensk ekonomi har återhämtat sig snabbt efter pandemin. Även om det finns risker är utsikterna goda”, framhöll Breman. Medan företagen visar goda resultat och är optimistiska om framtiden, är hushållen betydligt mer pessimistiska. ”Det behöver inte betyda att hushållen drar i handbromsen och slutar konsumera, arbetsmarknaden är fortfarande stark. Men man håller troligen hårdare i plånboken om man oroar sig för det ekonomiska läget”.

En högre ränta påverkar samtidigt olika delar i ekonomin olika mycket. ”Byggsektorn och de snabbväxande tech-bolagen märker troligen av en högre ränta mer än till exempel tillverkningsindustrin. Unga människor med hög belåning är i genomsnitt mer räntekänsliga än äldre med lägre belåning”, fortsatte Breman.

”Utöver mer kortsiktiga konjunktureffekter behöver vi också vara medvetna om de stora strukturella förändringar som pågår”, menade Breman och nämnde i sammanhanget energiomställningen, digitaliseringen och risken för deglobalisering. ”Dessa trender påverkar inflationen och ekonomins sätt att fungera både på kort och lång sikt och är något vi behöver beakta i vår analys”.

”Det finns alltid avvägningar i penningpolitiken; gör vi för lite finns det en risk att inflationen biter sig fast, gör vi för mycket riskerar vi att ekonomin bromsar in för kraftigt och att inflationen faller tydligt under målet på lite längre sikt.”

”Vid vårt senaste penningpolitiska möte i april sa jag att det är viktigt att agera i närtid. Inflationsförväntningarna får inte stiga för mycket och vi behöver motverka en pris- och lönespiral. I april sade jag också att jag hade föredragit något färre räntehöjningar än de som indikerades av Riksbankens räntebana. Nu som då vill jag betona att det är ytterst viktigt att det inte misstolkas som att jag har tolerans för högre inflation på sikt. Skulle inflationen bli ännu högre och mer varaktig än vår prognos kommer jag att stödja att göra det som krävs för att nå målet, inklusive fler räntehöjningar än i vår senaste prognos och/eller snabbare nedtrappning av värdepappersinnehavet”, avslutade Breman.   

Uppdaterad 2022-06-09