Flodén: Penningpolitik för inflation vid målet

”Riksbankens penningpolitik kan inte påverka att de internationella råvaru- eller fraktpriserna är höga. Det är därför oundvikligt att inflationen förblir hög den närmaste tiden. Men vår penningpolitik kan se till att den inte blir varaktigt hög”. Det sa vice riksbankschef Martin Flodén när han idag talade på Dagens industris konferens Risk and Return i Stockholm.

Datum: 2022-04-06 09:00

Talare: Vice riksbankschef Martin Flodén

Plats: DI Risk and Return, Grand hotel Stockholm

I sitt tal resonerade Flodén kring vad penningpolitiken kan uppnå i det här läget och beskrev de tre kanaler den kan verka genom: växelkursen, förväntningarna och förtroendet för inflationsmålet samt den ekonomiska aktiviteten.

”För att veta när, och hur kraftfullt, penningpolitiken behöver reagera måste vi bedöma hur robusta inflationsförväntningarna och lönebildningen nu är och hur den ekonomiska utvecklingen påverkas av den senaste tidens händelser”, sa Flodén.

”Jag kommer under de kommande veckorna att analysera och diskutera med mina kollegor vad allt detta betyder för penningpolitiken. Före vårt penningpolitiska möte om tre veckor kommer dessutom nya datautfall och annan ny information som vi behöver värdera. Jag vill betona att slutsatserna inför vårt nästa penningpolitiska beslut därför ännu inte är klara. Men det är redan nu tydligt att vi måste omvärdera och påtagligt revidera vår penningpolitiska plan. Det innebär att vi behöver höja räntan betydligt tidigare än vi planerade i februari”, avslutade Flodén.

Läs hela Martin Flodéns tal här.

Uppdaterad 2022-04-06