Jansson i finansutskottet: Vi värnar inflationsmålet

Den höga inflationen skapar problem. Den urholkar köpkraften – framför allt för dem som har det sämst ställt – och gör det svårt för både hushåll och företag att planera sin ekonomi. Därför måste Riksbanken, som har riksdagens uppdrag att hålla inflationen låg och stabil, nu agera för att få ner inflationen. En låg och stabil inflation lägger grunden för en god ekonomisk utveckling. Det var budskapet från riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Per Jansson när de idag frågades ut om den aktuella penningpolitiken i riksdagens finansutskott.

Datum: 2022-10-20 09:00

Talare: Vice riksbankschef Per Jansson

Plats: Finansutskottet, Sveriges riksdag

Inflationsmålet är värt att försvara

Per Jansson: ”Vi kommer att få ner inflationen till målet - det är ett löfte, inte en prognos.” Men han underströk att det finns bättre och sämre vägar dit. ”Bäst blir det givetvis om det går att föra tillbaka inflationen till målet med relativt försiktiga räntehöjningar. Det är också vad som ligger i vår prognos, där styrräntan toppar på 2,5 procent. Men mycket beror också på vilket stöd en sådan utveckling får av pris- och lönebildningen och utformningen av finanspolitiken.”

Inflationsmålet har bidragit till en god ekonomisk utveckling i Sverige, fortsatte han och pekade bland annat på att reallönerna ökat drygt tre gånger snabbare per år sedan inflationsmålet infördes 1995, jämfört med perioden 1970-1994. ”Inflationsmålet är värt att försvara och jag hoppas att vi med gemensamma krafter kan hjälpas åt med det.”

Uppdaterad 2022-10-21