Aino Bunge: Viktigt att inflationen sjunker tydligt i år

”Inflationen är alldeles för hög och priserna stiger på bred front. Det är en situation att ta på stort allvar.” Det sa vice riksbankschef Aino Bunge när hon idag talade om Riksbankens senaste penningpolitiska beslut på Dagens industris konferens Risk and Return i Stockholm.

Datum: 2023-03-09 09:05

Talare: Vice riksbankschef Aino Bunge

Plats: Dagens Industris Risk and Return

”Det är ett tufft läge för många när inflationen är så hög och räntekostnaderna samtidigt stiger. Men genom att höja räntan minskar vi risken för att inflationsproblemen ska bli ännu värre och långvariga. En låg och stabil inflation är en förutsättning för en god utveckling i svensk ekonomi på sikt”, sa Bunge.

Den underliggande inflationen har ännu inte visat några tydliga tecken på att vända ner och det tar tid innan penningpolitiken får effekt. ”Vi har sagt att det är viktigt att få ner inflationen inom rimlig tid. Och det tidsperspektivet bör vara relativt kort om vi ska kunna upprätthålla förtroendet för inflationsmålet under de här utmanande omständigheterna. Vi har ett år med kraftigt stigande inflation bakom oss, men detta år vill vi se att den vänder ner mot målet på två procent”, sa Bunge.

Hon nämnde även att hushållens skulder och bostadspriserna stigit trendmässigt under flera decennier. En sårbarhet som Riksbanken påtalat under lång tid. ”Svenska hushåll är betydligt mer räntekänsliga än vid tidigare tillfällen då Riksbanken höjt räntan, inte bara eftersom de har en stor skuldbörda utan också på grund av de korta räntebindningstiderna på lånen. Det är något vi måste förhålla oss till i penningpolitiken.”

Mycket tyder på att inflationen kommer att falla tillbaka under året men Bunge betonade att vi lever i osäkra tider och att inflationen måste sjunka tillräckligt djupt och brett. ”Vår styrräntebana i februari indikerade att räntan sannolikt höjs ytterligare under våren. Men innan vårt nästa penningpolitiska möte i slutet av april kommer vi att få flera statistikutfall och indikatorer som kan påverka inflationsutsikterna och utformningen av penningpolitiken. Vi kommer att göra vad som krävs för att få ner inflationen”, avslutade Bunge.

Uppdaterad 2023-03-09