Breman: Inflationen behöver sjunka brett

”Turismbranschen har haft en god återhämtning sedan pandemin. Kommer vi att fortsätta prioritera att resa, gå på restaurang och konserter i samma utsträckning som vi gör idag? Hur mycket kan och vill hushållen ta av sparandet framöver för att konsumera denna typ av tjänster? Hur det påverkar inflation och sysselsättning är en av flera faktorer som kommer vara viktig framöver.” Det sa förste vice riksbankschef Anna Breman när hon i dag talade på Turismdagen Jämtland Härjedalen i Åre.

Datum: 2023-10-19 13:00

Talare: Förste vice riksbankschef Anna Breman

Plats: Copper Hill Mountain Lodge i Åre

Anna Breman, förste vice riksbankschef.

Anna Breman, förste vice riksbankschef.

Högt pristryck i branscher som drabbades hårt under pandemin

Hotell- och restaurangbranschen drabbades hårt av pandemin. Covid-smittan och de restriktioner som infördes för att förhindra den gjorde att efterfrågan på turismrelaterade tjänster rasade samtidigt som många kostnader ökade. När vi nu återgått till ett liv utan restriktioner har många velat ta igen det vi fick försaka och efterfrågan på just turismrelaterade tjänster har ökat kraftigt de senaste två åren. Därtill har den svaga kronan gjort det gynnsamt för utländska turister att komma hit.

Men turismbranschen är inte ensam om utvecklingen. Efterfrågan i ekonomin har varit hög överlag, vilket gjort det lättare för många företag att föra över sina ökade kostnader till konsumentpriserna. Och priserna har stigit brett, i alla branscher.

”Hög inflation skapar osäkerhet och urholkar hushållens köpkraft. För att inflationen ska bli låg och stabil och för att vi alla ska få tillbaka köpkraften igen har vi gradvis höjt styrräntan”, sa Breman.

”Vi ser att räntehöjningarna har effekt. Inflationen är på väg ner. Energipriser har fallit kraftigt och livsmedelspriser har utvecklats sidledes de senaste månaderna. Det gynnar alla hushåll, men särskilt de med små marginaler, då energi och mat är en relativt stor del av dessa hushålls utgifter.”

Breman menade att det finns goda förutsättningar för att inflationen ska fortsätta att sjunka.

”Producentpriserna har fallit, löneavtalen är måttliga och inflationsförväntningarna är stabila. Svensk ekonomi bromsar in och efterfrågan har dämpats. Men vi är inte hemma än. Inflationstrycket är fortfarande högt, inte minst i tjänstesektorn. För att inflationen ska bli varaktigt låg och stabil behöver vi se en bredd i inflationsnedgången. Styrräntan kan komma att höjas ytterligare.”

Utvecklingen framöver påverkar inflationsutsikterna

Tjänstesektorn, där turismbranschen ingår, sysselsätter många människor i hela landet. Sysselsättningsgraden är idag rekordhög, men vi börjar nu se tecken på en avmattning. Med det ansvarstagande som arbetsmarknadens parter har visat med 2-årigt avtal med måttliga löneökningar har vi förutsättningar för att inflationen ska fortsätta falla samtidigt som sysselsättningen kan vara kvar på god nivå.

Det blir viktigt att följa företagens prissättningsbeteende nu när löneökningarna är måttliga och producentpriser har fallit, menade Breman. Även hushållens sparande och konsumtion är faktorer som är viktiga för inflationsutvecklingen. Hushållen sparade överlag mycket under pandemin. Det har gjort det möjligt för många att fortsätta konsumera, trots att levnadskostnaderna ökat på grund av inflationen och räntorna.

”Hur mycket kan och vill hushållen ta av sparandet framöver för att konsumera? Kommer vi att fortsätta prioritera tjänstekonsumtion som att resa, gå på restaurang och konserter i samma utsträckning som vi gör idag? Hur det påverkar inflation och sysselsättning kommer vara viktigt framöver”, sa Breman.

”Inför vårt nästa penningpolitiska beslut den 22 november blir det viktigt att följa utvecklingen på dessa och andra områden för att bedöma hur den påverkar konjunktur- och inflationsutsikterna för såväl tjänstesektorn som ekonomin som helhet”, avslutade Breman.

Uppdaterad 2023-10-19