Bunge: ”Staten måste ta ansvar för framtidens betalningar – det finns varken skäl eller tid att avvakta”

”Digitaliseringen har skapat stora möjligheter, men också problem på betalningsmarknaden som kräver att staten, inklusive Riksbanken, agerar. På kort sikt behöver allmänhetens möjligheter att betala med kontanter skyddas genom lagstiftning och fler måste få tillgång till betalkonto. Samtidigt bör lagstiftningsarbetet kring e-kronan inledas i linje med vad som sker inom EU.” Det sa vice riksbankschef Aino Bunge när hon idag talade på Riksbankens seminarium om framtidens betalningar. Dessutom påpekade hon att bankerna måste ta sitt ansvar för att modernisera betalningsinfrastrukturen och utveckla fler lösningar för omedelbara betalningar.

Datum: 2023-11-13 13:00

Talare: Vice riksbankschef Aino Bunge

Plats: Riksbanken, Brunkebergstorg

Seminarium om framtidens betalningar.

Skydda kontanterna – vi närmar oss ett kontantlöst samhälle

Digitaliseringen har skapat utmaningar och problem på betalningsmarknaden som kräver att staten, inklusive Riksbanken, agerar. Möjligheten att använda kontanter har försämrats. Riksbanken anser att det behövs lagstiftning som säkerställer möjligheten att använda kontanter, inte minst situationer då andra betalningsmetoder inte fungerar.

”För att kontanter ska kunna användas i framtiden, både under normala förhållanden och i kris- och krigssituationer, behöver riksdagen reglera var och hur de ska kunna användas”, sa Bunge och påpekade att butiker bör vara skyldiga att acceptera kontanter för samhällsviktiga varor som mat, drivmedel och läkemedel. Bankerna bör också vara skyldiga att ta emot insättningar från konsumenter.

Alla måste kunna betala

Det behövs en rad åtgärder för att öka den finansiella och digitala inkluderingen, sa Bunge och vidareutvecklade:

”Först och främst är det viktigt att så många som möjligt får ett betalkonto. Vi anser också att bankerna ska erbjuda betaltjänster till rimliga priser som är anpassade till personer som har svårt att använda digitala tjänster. Offentliga aktörer skulle kunna hjälpa privatpersoner med betalningar, exempelvis på servicekontor eller medborgarkontor.”

Utveckla fler lösningar för omedelbara betalningar

Swish möjliggör omedelbara banköverföringar och är en uppskattad tjänst som används av många. Men vi behöver ha fler snabba och effektiva betaltjänster.

”Utvecklingen mot omedelbara betalningar accelererar nu i omvärlden och snart kommer europeisk lagstiftning som reglerar dessa frågor. Sådan lagstiftning kan behövas även här om bankerna ska utveckla fler sätt att göra snabba betalningar. Det är viktigt Sverige inte hamnar på efterkälken i utvecklingen”, framhöll Bunge.

Arbetet med e-kronan fortsätter – lagstiftning bör förberedas

Digitala centralbankspengar, e-kronor, skulle kunna ge allmänheten en fortsatt möjlighet att välja mellan statliga och privata pengar vid betalningar. Riksbankens arbete med e-kronan är ett sätt att möta framtidens och digitaliseringens utmaningar. Många andra centralbanker undersöker möjligheten att införa digitala centralbankspengar. Bland annat har Europeiska centralbanken kommit långt i sina förberedelser kring en digital euro.

”Sverige bör också inleda arbetet med lagstiftning för en e-krona. Om riksdagen beslutar att Sverige behöver en e-krona kan inte ledtiden vara för lång. Det är därför Riksbankens klara uppfattning att förberedelserna måste fortsätta. En e-krona bevarar statens roll i betalningssystemet och gör det mer robust”, avslutade Aino Bunge.

Uppdaterad 2023-11-13