Aino Bunge: Alla delar av kontantkedjan måste fungera

”För att kontanter ska kunna användas i dag och i framtiden behöver riksdagen reglera var och hur kontanter ska kunna användas. Staten, inklusive Riksbanken, behöver gemensamt arbeta för att alla delar i kontantkedjan ska fungera”. Det sa vice riksbankschef Aino Bunge idag på ett seminarium om kontanter i riksdagen.

Datum: 2024-03-20 13:00

Talare: Vice riksbankschef Aino Bunge

Plats: Sveriges riksdag

Aino Bunge, vice riksbankschef

Aino Bunge, vice riksbankschef.

”Lagstiftning behövs nu för att det fortsatt ska gå att betala med kontanter i Sverige. I slutändan är det statens ansvar att betalningar är säkra, effektiva och tillgängliga – och att alla delar i kontantkedjan fungerar – både i normala tider, kriser och vid höjd beredskap”, betonade Bunge.

Digitaliseringen har bidragit till innovativa, snabba och smidiga betalningslösningar, där Sverige ligger i framkant. Men utvecklingen har också skapat problem, till exempel vad gäller finansiellt och digitalt utanförskap. Bunge framhöll även att de digitala systemen måste vara motståndskraftiga så att det går att betala även i en krissituation eller vid höjd beredskap om till exempel el- och datakommunikation inte längre fungerar.

Kontanter kan bidra till bättre motståndskraft i betalningssystemet. Men en undersökning från Riksbanken visar att endast en av tio har använt kontanter vid sitt senaste köp i butik, samtidigt som allt fler näringsidkare har slutat ta emot kontanter.

”Utvecklingen kan leda till att ännu fler slutar acceptera kontanter och att de blir svåra att få tag på och att göra sig av med. Vi är därför positiva till att regeringen tillsatt en utredning med uppdrag att se över möjligheten att betala vissa samhällsviktiga varor med kontanter. Men vi behöver se till helheten i kontantkedjan. Riksbanken anser därför att åtgärder behövs för att också säkra värdetransporterna till och från handeln, liksom möjligheten att sätta in dagskassor”.

Uppdaterad 2024-03-20