Aino Bunge: Inflationen på väg att stabiliseras vid målet, men vägen framåt är inte rak

”Inflationen är på väg att stabiliseras vid målet och det kan därför finnas förutsättningar att sänka räntan i maj eller juni. Men penningpolitiken måste ha en prövande ansats på det som kan bli en krokig väg mot en neutral räntenivå. Världen ändras ständigt och penningpolitiken måste anpassas om det kommer nya störningar.” Det sa vice riksbankschef Aino Bunge när hon i dag talade om det ekonomiska läget hos Handelsbanken i Stockholm.

Datum: 2024-04-18 08:30

Talare: Vice riksbankschef Aino Bunge

Plats: Handelsbanken

Aino Bunge, vice riksbankschef

Aino Bunge, vice riksbankschef.

”Vid vårt senaste räntemöte i slutet av mars konstaterade jag att vi närmar oss lättnader i penningpolitiken och att vi troligen kan sänka styrräntan i maj eller juni om inflationsutsikterna fortsätter att vara gynnsamma. Sedan dess har det hunnit hända en hel del, trots att det bara gått tre veckor.”  

”Inflationsutfallet för mars var tydligt lägre än väntat och prisökningstakterna sjönk brett. Det är mycket välkommet och bra för svensk ekonomi att den tidigare allt för höga inflationen sjunkit tillbaka. Men mot det ska ställas att det fortfarande finns risker för inflationen framöver.”

Bunge betonade att även om Riksbanken bedriver en självständig penningpolitik så varken kan eller bör man bortse från vad som händer i omvärlden.

”De geopolitiska riskerna är fortfarande högst närvarande. Även om vi den senaste tiden inte har sett att det lett till stora utbudsstörningar så följer vi utvecklingen noga. Vi ser också att den amerikanska ekonomin fortsätter att överraska på uppsidan och att det kan påverka inflationsnedgången även i Sverige. I den miljön blir en liten valuta som kronan extra sårbar och en svagare växelkurs är en klar risk uppåt för den svenska inflationen.”

Bunge menade att detta tillsammans med en fortsatt vaksamhet kring företagens prissättningsbeteende är exempel på faktorer som får vägas samman för att bedöma hur åtstramande penningpolitiken bör vara.

”Vi behöver ha en prövande ansats när vi anpassar penningpolitiken och bedömer hur företag och hushåll reagerar på en åtstramande penningpolitik när inflationen närmar sig målet. Inför vårt nästa penningpolitiska möte den 7 maj får vi väga samman hur allt som har hänt sedan sist påverkar möjligheterna att få en varaktigt låg och stabil inflation i Sverige.”

Uppdaterad 2024-04-18