Anna Breman: Inflationsnedgången fortsätter, men risk för bakslag består

”Inflationen har sjunkit tydligt från höga nivåer och inflationsutsikterna ser ljusare ut. Men vi kan inte ta en smidig återgång till låg och stabil inflation för given. Därför behöver vi ha tålamod i penningpolitiken.” Det sa förste vice riksbankschef Anna Breman när hon idag talade om det ekonomiska läget hos Stockholms Handelskammare.

Datum: 2024-02-20 12:00

Talare: Förste vice riksbankschef Anna Breman

Plats: Stockholms Handelskammare

Anna Breman, förste vice riksbankschef.

Anna Breman, förste vice riksbankschef.

”Risken för att inflationen ska bita sig fast på för hög nivå har minskat de senaste månaderna. Som vi kommunicerade vid vårt senaste penningpolitiska möte ska penningpolitiken inte vara mer åtstramande än nödvändigt. Men vi måste ha beredskap för att det kan komma bakslag.”

Breman pekade särskilt på de geopolitiska spänningarna, en fortsatt svag krona och en osäkerhet kring företagens prissättningsbeteende som risker som kan få inflationen att stiga igen.

Hon kommenterade även gårdagens inflationsutfall:

”Utfallet var i linje med vår senaste prognos. Visserligen steg KPIF, men det var väntat och en effekt av volatila energipriser. Den underliggande inflationen fortsatte att sjunka. Helhetsbilden är att inflationen är på väg ner, och det är viktigt att det fortsätter så att inflationen blir varaktigt låg och stabil.”

Även konjunkturen och arbetsmarknaden mattas av ungefär på det sätt som Riksbanken har sett framför sig. Breman betonade dock att det är stora skillnader mellan olika branscher. Medan bostadsbyggandet har bromsat in kraftigt det senaste året har övriga investeringar i näringslivet fortsatt att gå bra.

"Vår prognos är att aktiviteten i svensk ekonomi gradvis ökar mot slutet av året, när inflationen fallit tillbaka och hushållens inkomster ökar. En återgång till reallöneökningar och låg och stabil inflation kommer även att ge goda förutsättningar för att investeringarna ska kunna öka igen i alla branscher, även bostadsinvesteringarna.”

”Bygginvesteringar är konjunkturkänsliga och i Sverige varierar byggandet mer än i många andra länder. Trots att vi haft liknande styrräntenivåer i Sverige och euroområdet de senaste decennierna har bostadsinvesteringarna varit betydligt mer volatila här än i exempelvis Finland och Tyskland. För att vår bostadsmarknad ska kunna fungera bättre på sikt behöver vi en bred översyn av bostadspolitiken i Sverige.”

Riksbanken publicerar nästa räntebeslut den 27 mars.  

”Inför vårt beslut kommer det att komma mer information som kan påverka konjunktur- och inflationsutsikterna och vi återkommer då med en samlad bedömning om vad som är en lämplig penningpolitik för att inflationen varaktigt ska stabiliseras på en låg nivå.”

Uppdaterad 2024-02-20