Anna Breman promoveras till hedersdoktor vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet

Förste vice riksbankschef Anna Breman promoveras under fredagen till hedersdoktor vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. I samband med utnämningen håller hon en föreläsning om penningpolitiskt beslutsfattande.

Datum: 2024-05-30 13:00

Talare: Förste vice riksbankschef Anna Breman

Plats: Lunds universitet

”Jag är glad och hedrad över utnämnandet till hedersdoktor vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Riksbanken är en myndighet och vi är en bank. Men vi är även en del av forskarsamhället. Det är det som möjliggör vårt arbete med att ’översätta ekonomisk teori till praktisk politik i svåra ekonomiska situationer’.”

I sin föreläsning fokuserar Breman på tre aspekter på penningpolitiskt beslutsfattande som är nära sammankopplade:

  • Centralbankens styrning – vad är tanken med att de penningpolitiska besluten fattas av en grupp?
  • Risk för grupptänkande – hur undviker vi det vid penningpolitiska beslut?
  • Förberedelser för framtidens utmaningar – hur främjar vi en öppen och konstruktiv diskussion om penningpolitiken?
Uppdaterad 2024-05-30