Breman: Inflationsmålet – ett ankare för pris- och lönebildningen

”Tack vare att inflationen nu närmar sig målet finns det förutsättningar för en god återhämtning i svensk ekonomi och stigande reallöner.” Det sa förste vice riksbankschef Anna Breman när hon idag talade på Teknikföretagens och Industriarbetsgivarnas seminarium ”Ekonomiska förutsättningar inför avtalsrörelsen”.

Datum: 2024-06-04 12:00

Talare: Förste vice riksbankschef Anna Breman

Plats: Teknikföretagen, Storgatan 5 Stockholm

Anna Breman, förste vice riksbankschef.

Anna Breman, förste vice riksbankschef.

Flera faktorer har bidragit till att inflationen sjunkit tillbaka, sa Breman. Penningpolitiken har verkat åtstramande på ekonomin, utbudsstörningarna har avtagit och lönebildningen har varit ansvarstagande.

”Den svenska lönebildningsmodellen innebär en fördel jämfört med många andra länder och har sannolikt även bidragit till att vi haft en bättre sysselsättningsutveckling i Sverige.”

Trots att inflationen har varit hög har de långsiktiga inflationsförväntningarna bland ekonomins aktörer varit väl förankrade vid 2 procent. Det signalerar ett förtroende för inflationsmålet, sa Breman.

”Den senaste tidens utveckling för inflationen och konjunkturen talar för en inflation nära målet. Om inflationsutsikterna står sig kan styrräntan komma att sänkas ytterligare två gånger under andra halvåret i år.”

Men Breman underströk samtidigt att det finns risker för bakslag och att penningpolitiken behöver anpassas efter utsikterna.

”Ansvarsfördelningen i svensk ekonomi är tydlig. Riksbankens uppgift är att se till att inflationen varaktigt håller sig nära målet eftersom det bidrar till en god ekonomisk utveckling i svensk ekonomi. Det finns goda förutsättningar för att inflationen varaktigt ska vara låg och stabil och vi kommer att anpassa penningpolitiken för att se till att det blir så.”

Uppdaterad 2024-06-04