Erik Thedéen i Köpenhamn och Malmö: Inflationsutsikterna har förbättrats, men risker kvarstår

Riksbankschef Erik Thedéen besökte under måndagen Köpenhamn och Malmö och talade hos Nordea och Malmö Börssällskap om sitt ställningstagande vid det senaste räntebeslutet.

Datum: 2024-04-08 09:00

Talare: Riksbankschef Erik Thedéen

Plats: Köpenhamn, Malmö

”Inflationsutsikterna har fortsatt att förbättras och riskerna för att inflationen ska bita sig fast på för höga nivåer har minskat. Vi närmar oss därför ett läge då behovet att föra en åtstramande penningpolitik minskar. Men riskerna för bakslag finns fortfarande kvar. Inte minst skapar växelkursens utveckling osäkerhet. En svagare krona skulle kunna ge oönskade inflationsimpulser.” 

Thedéen menade att Riksbanken behöver fortsätta att följa kronans utveckling noga och när ledande centralbanker i omvärlden planerar att börja lätta på penningpolitiken.

”Men vi ska inte koppla den svenska penningpolitiken direkt till andra centralbankers agerande. Det är inflationstrycket och utsikterna för inflationen här i Sverige som avgör vår penningpolitik.”

Thedéen nämnde även den geopolitiska oron, företagens prissättningsbeteende och en osäkerhet kring hur ekonomin reagerar på signaler om lägre ränta som skäl för Riksbanken att gå försiktigt fram med räntesänkningar.

”Osäkerheten talar för gradvisa räntelättnader som ger oss möjlighet att noga följa och analysera hur ekonomin reagerar. Det förbättrar förutsättningarna för att vi ska lyckas med att nå en stabil ekonomisk utveckling med en inflation i linje med vårt mål på 2 procent.” 

Uppdaterad 2024-04-08