Erik Thedéen: Välkommet att inflationen sjunkit tillbaka

”Inflationen har gått i rätt riktning och det senaste utfallet var betydligt lägre än vår prognos. Att inflationen har sjunkit tillbaka är goda nyheter och väldigt välkommet. Det bäddar för att köpkraften kan komma tillbaka.” Det är budskapet från riksbankschef Erik Thedéen när han ikväll talar hos Stockholms Handelskammare.

Datum: 2024-04-23 18:00

Talare: Riksbankschef Erik Thedéen

Plats: Stockholms Handelskammare

Erik Thedéen, riksbankschef

Erik Thedéen, riksbankschef.

Thedéen understryker att den höga inflationen och stigande räntor har varit tufft för många hushåll och räntekänsliga företag, inte minst inom byggsektorn.

”Men lågkonjunkturen har ändå blivit betydligt mildare än vi och många andra befarade. BNP-tillväxten har varit svag de senaste åren, men trots en viss minskning är sysselsättningsgraden fortsatt hög.”

Även i omvärlden har utvecklingen blivit starkare än väntat. Särskilt den amerikanska utvecklingen sticker ut menar Thedéen.   

”Vi ser ut att ha en tudelning med högre tillväxt och inflation i USA och svagare utveckling och lägre inflation i Europa. En starkare tillväxt i USA skulle kunna leda till ett högre inflationstryck både där och globalt, vilket även kan påverka inflationen i Sverige. Ett högre ränteläge i omvärlden skulle också kunna påverka kronan.”

Thedéen återupprepar dock att han inte anser att Riksbanken ska koppla den svenska penningpolitiken direkt till andra centralbankers agerande.

”Det är inflationstrycket och utsikterna för inflationen här i Sverige som avgör vår penningpolitik. I mars flaggade vi för att det kan bli möjligt att sänka räntan i maj eller juni. Men vi sa också att det hänger på att inflationsutsikterna ser fortsatt bra ut. Inför vårt nästa räntebeslut om två veckor behöver vi analysera vad den tydligt lägre inflationen betyder för inflationsutvecklingen på sikt och väga in de risker som finns för att inflationen ska stiga igen.”

Uppdaterad 2024-04-23