Per Jansson: Inflationen på fastare mark – möjligt att räntan sänks under första halvåret

”Det är välkommet att inflationstrycket har fortsatt att avta och det gör det möjligt att sänka räntan tidigare än vi trodde vid vårt penningpolitiska möte i november. Men jag har svårt att föreställa mig att det blir en rak resa utan inbromsningar och stopp. Varje steg i penningpolitiken måste noga prövas och övervägas.” Det sa vice riksbankschef Per Jansson när han idag talade om Riksbankens senaste räntebeslut hos Nordea i London.

Datum: 2024-02-08 09:00

Talare: Vice riksbankschef Per Jansson

Plats: Nordea, London

Inflationen bortsett från energipriser är fortfarande en bra bit över inflationsmålet, 5,3 procent. Det understryker att penningpolitiken behöver vara åtstramande ännu en tid, menade Jansson. ”Men den underliggande inflationen har sjunkit lite snabbare än väntat de senaste månaderna. Samtidigt har den ekonomiska utvecklingen fortsatt att kylas av, vilket minskar risken för att inflationen ska bita sig fast på en för hög nivå. Det gör det möjligt att sänka räntan tidigare än vi trodde vid vårt möte i november, kanske till och med redan under första halvåret.”

Även om inflationsbilden här och nu ser bra ut betonade Jansson att det finns risker som kan leda till bakslag. ”De geopolitiska spänningarna i världen kan skapa nya utbudsstörningar eller bidra till att kronan försvagas på ett problematiskt sätt. Om företagen skulle drabbas av nya kostnadschocker i ett läge där prissättningsbeteendet ännu inte har normaliserats kan effekten på inflationen bli betydande.” 

Mot den här bakgrunden menade Jansson att penningpolitiken behöver anpassas med försiktighet. Han ville i dagsläget inte utesluta att räntan skulle kunna sänkas redan i mars, men såg det inte som särskilt troligt. ”I så fall behöver nog inte bara den gynnsamma inflationsutvecklingen fortsätta utan då krävs sannolikt också att de stora centralbankernas planer att sänka sina räntor får betydligt tydligare konturer. För stunden ser jag det som klart mer realistiskt att räntan sänks på mötet i antingen maj eller juni.”

Under alla omständigheter menade Jansson att det skakiga läget i världsekonomin innebär att det med stor sannolikhet kommer att finnas ett behov av att ta pauser i räntesänkningarna för att invänta mer information och låta osäkerhet skingras. ”Om penningpolitiken bedrivs välavvägt på detta sätt minskar risken för att man behöver vända helt om och höja räntan igen.”

Uppdaterad 2024-02-08