Per Jansson: Räntetoppen nådd

”Inflationen har fortsatt att sjunka och jag har blivit allt mer övertygad om att räntetoppen är nådd.” Det sa vice riksbankschef Per Jansson när han idag talade om det ekonomiska läget hos Swedbank i Stockholm.

Datum: 2024-01-11 15:00

Talare: Vice riksbankschef Per Jansson

Plats: Swedbank, Stockholm

Sedan Riksbankens penningpolitiska möte i november har inflationen fortsatt att sjunka samtidigt som svensk ekonomi mattats av ungefär på det sätt Riksbanken sett framför sig. ”Inflationsutvecklingen ser fortsatt bra ut och den senaste tidens utfall i Sverige och omvärlden stärker min bild av att inflationstrycket verkligen är på väg ner. Det är mycket välkommet och viktigt så att svenska folket kan få köpkraften tillbaka”, sa Jansson.

Den ljusare bilden till trots finns det enligt Jansson fortfarande en del frågetecken kring inflationsdynamiken framöver. Han pekade bland annat på att företagen ändrade sitt prissättningsbeteende under perioden med hög inflation. ”Många företag har under den här perioden fört över kostnadsökningar till konsumentpriserna i större utsträckning än tidigare. Det är viktigt att den här typen av ”passa-på-beteende” inte lever kvar om nya kostnadschocker uppstår”, resonerade Jansson.

Kronan har sammantaget stärkts en del sedan det penningpolitiska mötet i november. Det minskar risken för att inflationen ska bita sig fast på en för hög nivå. ”Men växelkurser kan svänga snabbt och vi behöver hela tiden vara medvetna om att snabba och ofta svårförståeliga växelkursrörelser kan inträffa, som i sin tur kan påverka inflationsutsikterna”, sa Jansson.

Riksbankens direktion har sitt nästa penningpolitiska möte den 31 januari då den kommer att uppdatera sina bedömningar av vilken penningpolitik som är lämplig för att inflationen ska bli i linje med inflationsmålet framöver.

”Jag sa vid novembermötet att det är tydligt att inflationstrycket nu verkligen avtar. Den senaste tidens utveckling tycker jag befäster den bilden. Därmed stärks även mitt tidigare konstaterande att räntetoppen verkar vara nådd. Men framtiden är alltid osäker. Läget i Sverige och omvärlden är svårbedömt och vi behöver ha beredskap för att inflationen kan bli både högre eller lägre än i vår prognos och anpassa penningpolitiken därefter”, avslutade Jansson.

Uppdaterad 2024-01-11