Per Jansson: Ansvarsfull lönebildning gynnar svensk ekonomi

”Tack vare att arbetsmarknadens parter har tagit ett stort ansvar i lönebildningen ser vi i Sverige ut att ha ett mindre problem än en del andra länder att få ner inflationen ’den sista milen’.” Det sade vice riksbankschef Per Jansson när han idag talade om det ekonomiska läget hos Facken inom industrin.

Datum: 2024-04-11 13:15

Talare: Vice riksbankschef Per Jansson

Plats: Aronsborgs Konferenshotell - Bålsta

Per Jansson, vice riksbankschef

Per Jansson, vice riksbankschef.

”Min syn vid det senaste räntemötet i mars var att inflationsutvecklingen såg så pass bra ut att det kunde ha varit möjligt att sänka räntan redan då. Men resan mot varaktigt låg och stabil inflation måste fortsätta och om inflationen inför vårt möte i maj letar sig ner ytterligare ett snäpp, gärna tack vare lägre ökningstakter för tjänstepriserna, vore det naturligtvis välkommet. Det viktiga är dock att inflationsutvecklingen inte försämras. Och om det inte sker kommer, som jag ser det, i stället hotet mot att kunna sänka räntan i maj framför allt från senareläggningar av räntesänkningsplanerna hos andra centralbanker. Det riskerar att försvaga kronan, vilket i sin tur framöver kan pressa upp inflationen igen, i värsta fall på ett allvarligt sätt”, menade Jansson.

”När vi nu börjar tala om att sänka styrräntan under kommande år blir det viktigt att följa hur efterfrågan i ekonomin reagerar på dessa signaler. Men en penningpolitik som präglas av försiktighet, med gradvisa sänkningar av styrräntan, bör minska risken för att efterfrågeuppgången blir alltför stor och snabb.”

Jansson lyfte samtidigt fram att den svenska lönebildningsmodellen innebär en fördel i inflationsbekämpningen jämfört med många andra länder.

”Tack vare bland annat den svenska lönemodellen verkar vi inte få samma problem att få ner inflationen ’den sista milen’ som på en del andra håll i världen. Det gynnar reallönerna, som har goda förutsättningar att stiga igen. Det har också bidragit till att vi har haft en bättre sysselsättningsutveckling än i många andra länder. Det lönar sig att ta ansvar.”

Uppdaterad 2024-04-11