Thedéen: Penningpolitiken behöver anpassas med försiktighet

”Penningpolitiken har bidragit till att inflationstrycket i Sverige är lägre och om utsikterna för inflationen fortsätter att vara gynnsamma är det inte uteslutet att styrräntan kan sänkas under första halvåret i år.” Det sa riksbankschefen Erik Thedéen idag när han talade på ett seminarium om svensk ekonomi och penningpolitik, i samband med ett besök på Eesti Pank, centralbanken i Estland.

Datum: 2024-02-07 10:30

Talare: Riksbankschef Erik Thedéen

Plats: Eesti Pank, Tallinn, Estland

Erik Thedéen, riksbankschef

Erik Thedéen, riksbankschef.

Svensk inflationsutveckling på fastare mark men risker finns

”Konjunkturen i Sverige mattas av ungefär i linje med vad vi väntat oss. Även om inflationsutsikterna har förbättrats på sista tiden finns det risk för bakslag, exempelvis förnyade utbudsstörningar till följd av den geopolitiska oron, företagens prissättningsbeteende eller att kronan åter försvagas kraftigt”, framhöll Thedéen. ”Anpassningen av penningpolitiken behöver präglas av försiktighet för att säkerställa att inflationen varaktigt stabiliseras kring målet.”

Svenska banker har stor verksamhet i Estland

Thedéen konstaterade att det finns starka band mellan Sverige och Estland. Länderna ligger inte bara nära varandra geografiskt utan har också starka ekonomiska länkar. Vi handlar mycket med varandra, Sverige är till exempel Estlands tredje största handelspartner. Dessutom är flera svenska storbanker verksamma i Estland.

Vidare konstaterade Thedéen att riskerna i det finansiella systemet i Sverige bland annat hänger samman med att svenska hushåll är högt skuldsatta och därför påverkas mycket av räntehöjningarna. Även fastighetsbolagen pressas av högre räntor, samt av den stora avmattning som skett inom byggsektorn under senare år. I ett ogynnsamt scenario skulle problem bland fastighetsbolagen kunna spilla över på bankerna och påverka den finansiella stabiliteten. Thedéen konstaterade dock att Riksbankens bedömning är att svenska banker är välkapitaliserade och därför bör kunna klara stora påfrestningar inom fastighetssektorn.

I oroliga tider är samarbete nyckeln

Thedéen betonade vikten av att fortsätta samarbeta inom de nordiskt-baltiska länderna, speciellt i dessa turbulenta tider. Rysslands olagliga invasion av Ukraina och ökade geopolitiska spänningar i Mellanöstern fortsätter att skapa osäkerhet om energipriser, livsmedelspriser och fraktpriser framöver. I en osäker tid har det även varit stora rörelser i den svenska kronans växelkurs. ”Vi har inget mål för växelkursen men den är viktig eftersom den påverkar inflationen”, konstaterade Thedéen.

Thedéen lyfte även att Sverige och Estland samarbetar inom IMFs Nordisk-Baltiska valkrets, samt även inom nyare forum som Nordic-Baltic Macroprudential Forum.

Uppdaterad 2024-02-07