Sök räntor och valutakurser

Via Riksbankens tjänst ”Sök räntor och valutakurser” kan du söka fram noteringar för valutakurser, räntor och index. Räntorna publiceras kl. 09.10 och valutakurserna kl. 16.15 varje svensk bankdag.

2024-05-27. Riksbankens gamla SOAP API för räntor och valutakurser har stängts, och fungerar därmed inte längre. Den som automatiserat vill kunna hämta räntor och valutakurser via API från Riksbanken måste använda det nya REST API:et. Tjänsten att söka fram räntor och valutakurser på webbplatsen påverkas inte utan formuläret nedan går att använda som vanligt.

Hjälp & information

Välj valutor, räntor eller index

Du kan göra sökningar på följande:

  • Valutakurser (valutor mot svenska kronor), valutaterminskurser, särskilda dragningsrätter
  • Räntor (riksbanksräntor, svenska marknadsräntor, internationella marknadsräntor)
  • Index (KIX-index)

Friskrivning

Valutakurserna är endast indikativa och publiceras av Riksbanken i informationssyfte. De bör därför inte användas för transaktionsändamål.

Reservation

Riksbanken reserverar sig för eventuella felaktigheter och ändringar av noteringar i efterhand samt mot eventuella avbrott på webbplatsen och i API:et som kan påverka åtkomst av statistiken.

Riksbanken förbehåller sig rätten att göra uppdateringar/ändringar av webbplatsen och API:et som kan komma att påverka nedladdning av statistik.

Källa för valutakurserna?

Valutakurserna som Riksbanken publicerar från och med 27 november 2023 är fastställda av ECB (Europeiska centralbanken), men omräknade av Riksbanken till kurser mot svenska kronor. Tidigare publicerade Riksbanken valutakurser fastställda av Nasdaq.    

Källa för räntorna?

  • Riksbanksräntorna: Källa Riksbanken
  • Svenska marknadsräntor: Källa Refinitiv/Nasdaq
  • Internationella marknadsräntor: Källa Refinitiv

Publiceringstid?

Nya noteringar för valutakurserna publiceras varje svensk bankdag kl. 16.15. Månadsgenomsnitt för valutakurser finns tillgängliga sista bankdagen i varje månad och årsgenomsnitt för valutakurser finns tillgängliga sista bankdagen varje år, kl. 16.15.

När det gäller räntor finns noteringar för riksbanksräntor för aktuell bankdag tillgängliga samma dag cirka klockan 09.10. För svenska marknadsräntor och internationella marknadsräntor finns noteringar för räntorna för aktuell bankdag, tillgängliga dagen efter cirka klockan 09.10.

Tidsintervall?

Publicerade valutakurser och räntenoteringar kan sökas fram med följande tidsintervall: dag, vecka, månad, kvartal och år. 

För att söka dagsnoteringar, välja egna tidsperioder och göra anpassade sökningar gå till sidan ”Sök räntor och valutakurser

För att endast söka på års- och månadsgenomsnitt för valutakurser, kan du gå till sidan "Sök års- och månadsgenomsnitt valutakurser"

Valutakurser till deklarationen: Lista med årsgenomsnitt för valutakurser

Vilka valutakurser publicerar Riksbanken?

Riksbanken publicerar samma valutakurser som ECB publicerar.

Var kan jag hitta valutakurser som Riksbanken inte publicerar?

Om du vill ha information om en valutakurs som inte finns i Riksbankens databas kan du kontakta din affärsbank eller ett växlingskontor för mer information, eller till exempel titta på Oanda.com eller SEB Group:s webbplats.

Hur beräknas valutakurserna?

Valutakurserna som Riksbanken publicerar från och med 27 november 2023 är fastställda av ECB (Europeiska centralbanken), men omräknade av Riksbanken till kurser mot svenska kronor.

Växelkurserna är så kallade mittkurser (kurser mitt emellan köp- och säljkurser) på interbankmarknaden vid en given tidpunkt. Nära den tidpunkt då växelkurserna noteras, runt 14:10 (centraleuropeisk tid), får Europeiska centralbanken (ECB) en relevant växelkurs, till exempel antalet svenska kronor för en euro, på interbankmarknaden från banker och elektroniska handelssystem och fastställer den mest exakta marknadskursen som är möjlig vid denna tidpunkt. Läs mer på ECB:s webbplats.

I vilken enhet publiceras valutakurserna?

Kursen för alla valutorna i Riksbankens databas anges som 1 svensk krona mot 1 enhet av den utländska valutan från och med 27 november 2023. (Tidigare angavs kursen i svenska kronor mot 100 enheter av den utländska valutan för vissa valutor).

Kan man med automatik hämta valutakurserna från Riksbanken?

Ja, det kan man göra. Riksbanken tillhandahåller ett REST API (Application Programming Interface). Hämta räntor och valutakurser via API.

Vad är valutaterminskurser?

Du kan köpa eller sälja en valuta mot en annan valuta vid ett senare datum till en kurs som bestäms idag, det kallas ”valutakurstermin”. Priset för en valutakurstermin uttrycks i räntepunkter. Det är det som avgör premien som man betalar eller som man får.

Frågor?

Läs mer på sidan Förklaringar - räntor och valutakurser eller mejla till: redaktionen@riksbank.se

Välj valutor, räntor eller index

Valda valutor:
Valda räntor:
Valda index:

Friskrivning och reservation

Valutakurserna är endast indikativa och publiceras av Riksbanken i informationssyfte. De bör därför inte användas för transaktionsändamål.

Riksbanken reserverar sig för eventuella felaktigheter och ändringar av noteringar i efterhand samt mot eventuella avbrott på webbplatsen och i API:et som kan påverka åtkomst av statistiken.

Riksbanken förbehåller sig rätten att göra uppdateringar/ändringar av webbplatsen och API:et som kan komma att påverka nedladdning av statistik.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare