Sök räntor & valutakurser


Hjälp & information

Så söker du fram valutakurser och räntenoteringar i Riksbankens databas

Din sökning

Du kan göra sökningar på följande fyra områden:

Publiceringstid

Valutakurserna som varje bankdag presenteras på Riksbankens webbplats beräknas av Nasdaq Stockholm AB och finns tillgängliga cirka klockan 12.10.

Månadsgenomsnitt för valutakurser finns tillgängliga sista bankdagen i varje månad och årsgenomsnitt för valutakurser finns tillgängliga sista bankdagen varje år, cirka klockan 12.10.

När det gäller räntor finns riksbanksräntor för aktuell bankdag tillgängliga samma dag cirka klockan 09.10. För svenska marknadsräntor och internationella marknadsräntor finns räntorna för aktuell bankdag, tillgängliga dagen efter cirka klockan 08.00.

Tidsintervall

Publicerade valutakurser och räntenoteringar i databasen kan sökas fram med följande tidsintervall: dag, vecka, månad, kvartal och år.  

Sök direkt på:

Valutakurser till deklarationen: Lista med årsgenomsnitt av valutakurser

Om du inte hittar en valutakurs

Riksbanken publicerar de vanligaste förekommande valutakurserna som de svenska bankerna rapporterar in till Nasdaq Stockholm AB. Om du vill ha information om en valutakurs som inte finns i Riksbankens databas kan du kontakta din affärsbank eller ett växlingskontor för mer information, eller till exempel titta på SEB Group:s webbplats

Valutorna presenteras i 1-tal eller 100-tal

För vissa valutor i Riksbankens databas anges kursen i svenska kronor mot 1 enhet av den utländska valutan, och för vissa valutor anges kursen i svenska kronor mot 100 enheter av den utländska valutan. Anledningen till det är enbart att det är historisk praxis, och när valutakurserna hanteras i Riksbankens databas tillämpas fortfarande denna praxis. 

Valutakoder

Lista med valutakoder för de valutor som publiceras på Riksbankens webbplats. 

Hämta räntor och valutakurser via API

Riksbanken tillhandahåller ett API (Application Programming Interface) i form av en SOAP-baserad webbtjänst (web service) som gör det möjligt att automatiserat hämta uppgifter om räntor och valutakurser.

Frågor

Vid frågor om att söka räntenoteringar och valutakurser i Riksbankens databas läs mer på sidan Förklaring till räntor och valutakurserna eller mejla till: redaktionen@riksbank.se


  • Riksbanken reserverar sig för eventuella felaktigheter och ändringar av noteringar i efterhand samt mot eventuella avbrott på webbplatsen som kan påverka åtkomst av statistikdatabasen.
  • Riksbanken förbehåller sig rätten att göra uppdateringar/ändringar av webbplatsen som kan komma att påverka nedladdning av statistik.

Disclaimer

Nasdaqs svenska fixingkurser tillhandahålls av Nasdaq Stockholm AB och får inte användas för följande ändamål om inte Nasdaq Stockholm AB i förväg gett sitt skriftliga godkännande:

  1. Som referens för att emittera finansiella instrument;
  2. Som referens för att fastställa det belopp som ska betalas ut under ett finansiellt instrument eller ett finansiellt avtal;
  3. Som referens av en part i ett finansiellt avtal;
  4. För att mäta resultatet från en investeringsfond i syfte att spåra avkastningen från Nasdaqs svenska fixingkurser, för att definiera tillgångsfördelningen i en portfölj, eller för att beräkna resultatrelaterade avgifter;
  5. I varje annat sammanhang där Nasdaqs svenska fixingkurser kan fungera som ett referensvärde i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal

2022-06-08. Riksbankens reporänta har bytt namn till Riksbankens styrränta i syfte att få ett mer ändamålsenligt namn. Räntans funktion och syfte är oförändrad. Vid sökningar på räntan välj ”Styrränta” i formuläret nedan under Riksbanksräntor/Riksbankens styrräntor.

2022-06-08. En kompletterande likviditetsfacilitet med lättare säkerhetskrav har införts och räntan för denna är för närvarande 0,75 procentenheter högre än styrräntan. Likviditetsfacilitetsräntan finns att söka fram under Riksbanksräntor/Riksbankens styrräntor.

Din sökning
Riksbanksräntor
Riksbankens styrräntor

Serier som har upphört
Andra riksbanksräntor

Serier som har upphört
Svenska marknadsräntor
STIBOR Fixing

Serier som har upphört
Statsskuldväxlar

Serier som har upphört
Statsobligationer
Statsfixräntor

Serier som har upphört
Bostadsobligationer
Företagscertifikat

Serier som har upphört
Internationella marknadsräntor
Euromarknadsräntor 3-månaders löptid
Euromarknadsräntor 6-månaders löptid
Internationella statsobligationer 5-års löptid
Internationella statsobligationer 10-års löptid
Valutakurser
Valutor mot svenska kronor

Serier som har upphört
Valutaterminskurser
Tidsintervall
Felaktigt datum. Välj närmaste bankdag.
Felaktigt datum. Välj närmaste bankdag.
Visa sökresultat per:
Beräkningsmetod:
Separator:

Resultat

Exportera som: Text CSV Excel
Tabell för ditt resultat
Datum Statsobligationer
SE GVB 2Y SE GVB 10Y
2017-03-29 -0,598 0,61
2017-03-30 -0,59 0,615
2017-03-31 -0,596 0,602
2017-04-03 -0,596 0,60
2017-04-04 -0,613 0,572
2017-04-05 -0,594 0,585
2017-04-06 -0,61 0,566
2017-04-07 -0,629 0,545
2017-04-10 -0,634 0,542
2017-04-11 -0,653 0,553
2017-04-12 -0,656 0,558
2017-04-13 -0,678 0,514
2017-04-18 -0,672 0,53
2017-04-19 -0,68 0,536
2017-04-20 -0,671 0,562
2017-04-21 -0,672 0,545
2017-04-24 -0,65 0,595
2017-04-25 -0,633 0,645
2017-04-26 -0,618 0,658
2017-04-27 -0,644 0,583
2017-04-28 -0,65 0,578
2017-05-02 -0,649 0,597
2017-05-03 -0,648 0,581
2017-05-04 -0,636 0,61
2017-05-05 -0,62 0,651
2017-05-08 -0,607 0,651
2017-05-09 -0,603 0,647
2017-05-10 -0,616 0,619
2017-05-11 -0,633 0,624
2017-05-12 -0,663 0,571
2017-05-15 -0,658 0,581
2017-05-16 -0,669 0,581
2017-05-17 -0,684 0,55
2017-05-18 -0,692 0,503
2017-05-19 -0,696 0,514
2017-05-22 -0,696 0,526
2017-05-23 -0,701 0,532
2017-05-24 -0,705 0,517
2017-05-26 -0,705 0,512
2017-05-29 -0,713 0,496
2017-05-30 -0,711 0,496
2017-05-31 -0,70 0,469
2017-06-01 -0,707 0,439
2017-06-02 -0,70 0,418
2017-06-05 -0,698 0,436
2017-06-07 -0,704 0,414
2017-06-08 -0,704 0,409
2017-06-09 -0,726 0,409
2017-06-12 -0,739 0,383
2017-06-13 -0,721 0,405
2017-06-14 -0,727 0,394
2017-06-15 -0,699 0,451
2017-06-16 -0,707 0,463
2017-06-19 -0,705 0,468
2017-06-20 -0,71 0,454
2017-06-21 -0,701 0,466
2017-06-22 -0,704 0,44
2017-06-26 -0,699 0,453
2017-06-27 -0,666 0,494
2017-06-28 -0,644 0,546
2017-06-29 -0,65 0,614
2017-06-30 -0,624 0,654
2017-07-03 -0,643 0,648
2017-07-04 -0,683 0,612
2017-07-05 -0,681 0,634
2017-07-06 -0,665 0,71
2017-07-07 -0,679 0,675
2017-07-10 -0,689 0,686
2017-07-11 -0,703 0,676
2017-07-12 -0,706 0,655
2017-07-13 -0,661 0,699
2017-07-14 -0,649 0,695
2017-07-17 -0,64 0,701
2017-07-18 -0,682 0,666
2017-07-19 -0,699 0,631
2017-07-20 -0,698 0,647
2017-07-21 -0,711 0,611
2017-07-24 -0,71 0,624
2017-07-25 -0,713 0,661
2017-07-26 -0,72 0,637
2017-07-27 -0,718 0,642
2017-07-28 -0,696 0,698
2017-07-31 -0,675 0,735
2017-08-01 -0,679 0,715
2017-08-02 -0,688 0,686
2017-08-03 -0,685 0,666
2017-08-04 -0,678 0,675
2017-08-07 -0,689 0,654
2017-08-08 -0,69 0,644
2017-08-09 -0,709 0,598
2017-08-10 -0,687 0,606
2017-08-11 -0,689 0,594
2017-08-14 -0,675 0,625
2017-08-15 -0,625 0,685
2017-08-16 -0,642 0,67
2017-08-17 -0,644 0,65
2017-08-18 -0,651 0,627
2017-08-21 -0,661 0,601
2017-08-22 -0,66 0,631
2017-08-23 -0,659 0,628
2017-08-24 -0,662 0,602
2017-08-25 -0,659 0,607
2017-08-28 -0,665 0,592
2017-08-29 -0,681 0,565
2017-08-30 -0,674 0,596
2017-08-31 -0,675 0,589
2017-09-01 -0,666 0,629
2017-09-04 -0,661 0,634
2017-09-05 -0,656 0,613
2017-09-06 -0,654 0,591
2017-09-07 -0,68 0,555
2017-09-08 -0,716 0,513
2017-09-11 -0,72 0,522
2017-09-12 -0,70 0,58
2017-09-13 -0,698 0,595
2017-09-14 -0,68 0,617
2017-09-15 -0,675 0,641
2017-09-18 -0,69 0,654
2017-09-19 -0,695 0,639
2017-09-20 -0,694 0,621
2017-09-21 -0,69 0,648
2017-09-22 -0,684 0,667
2017-09-25 -0,685 0,637
2017-09-26 -0,682 0,659
2017-09-27 -0,658 0,701
2017-09-28 -0,658 0,712
2017-09-29 -0,685 0,921
2017-10-02 -0,677 0,926
2017-10-03 -0,673 0,946
2017-10-04 -0,683 0,929
2017-10-05 -0,678 0,913
2017-10-06 -0,667 0,937
2017-10-09 -0,666 0,917
2017-10-10 -0,657 0,913
2017-10-11 -0,64 0,929
2017-10-12 -0,68 0,903
2017-10-13 -0,703 0,868
2017-10-16 -0,71 0,846
2017-10-17 -0,709 0,849
2017-10-18 -0,701 0,856
2017-10-19 -0,706 0,823
2017-10-20 -0,696 0,865
2017-10-23 -0,698 0,856
2017-10-24 -0,699 0,877
2017-10-25 -0,711 0,896
2017-10-26 -0,737 0,854
2017-10-27 -0,746 0,837
2017-10-30 -0,754 0,796
2017-10-31 -0,775 0,795
2017-11-01 -0,779 0,808
2017-11-02 -0,827 0,795
2017-11-03 -0,836 0,794
2017-11-06 -0,848 0,775
2017-11-07 -0,839 0,779
2017-11-08 -0,83 0,775
2017-11-09 -0,824 0,819
2017-11-10 -0,824 0,83
2017-11-13 -0,824 0,831
2017-11-14 -0,854 0,79
2017-11-15 -0,864 0,745
2017-11-16 -0,862 0,743
2017-11-17 -0,867 0,736
2017-11-20 -0,874 0,722
2017-11-21 -0,882 0,715
2017-11-22 -0,876 0,723
2017-11-23 -0,886 0,684
2017-11-24 -0,879 0,716
2017-11-27 -0,884 0,711
2017-11-28 -0,887 0,695
2017-11-29 -0,875 0,739
2017-11-30 -0,844 0,732
2017-12-01 -0,835 0,718
2017-12-04 -0,829 0,695
2017-12-05 -0,852 0,686
2017-12-06 -0,855 0,663
2017-12-07 -0,85 0,682
2017-12-08 -0,855 0,671
2017-12-11 -0,862 0,65
2017-12-12 -0,847 0,695
2017-12-13 -0,854 0,698
2017-12-14 -0,845 0,728
2017-12-15 -0,458 0,735
2017-12-18 -0,446 0,736
2017-12-19 -0,42 0,767
2017-12-20 -0,408 0,781
2017-12-21 -0,404 0,77
2017-12-22 -0,42 0,74
2017-12-27 -0,425 0,73
2017-12-28 -0,418 0,748
2017-12-29 -0,395 0,78
2018-01-02 -0,384 0,795
2018-01-03 -0,399 0,777
2018-01-04 -0,386 0,779
2018-01-05 -0,395 0,756
2018-01-08 -0,398 0,747
2018-01-09 -0,394 0,77
2018-01-10 -0,378 0,831
2018-01-11 -0,336 0,868
2018-01-12 -0,33 0,865
2018-01-15 -0,342 0,854
2018-01-16 -0,349 0,828
2018-01-17 -0,341 0,856
2018-01-18 -0,34 0,87
2018-01-19 -0,337 0,865
2018-01-22 -0,325 0,888
2018-01-23 -0,34 0,858
2018-01-24 -0,334 0,867
2018-01-25 -0,316 0,893
2018-01-26 -0,308 0,906
2018-01-29 -0,279 0,952
2018-01-30 -0,299 0,928
2018-01-31 -0,304 0,918
2018-02-01 -0,315 0,945
2018-02-02 -0,307 0,986
2018-02-05 -0,316 0,973
2018-02-06 -0,324 0,936
2018-02-07 -0,326 0,935
2018-02-08 -0,312 0,986
2018-02-09 -0,33 0,939
2018-02-12 -0,337 0,941
2018-02-13 -0,344 0,942
2018-02-14 -0,328 0,957
2018-02-15 -0,318 0,964
2018-02-16 -0,329 0,929
2018-02-19 -0,336 0,929
2018-02-20 -0,406 0,895
2018-02-21 -0,41 0,872
2018-02-22 -0,406 0,86
2018-02-23 -0,45 0,821
2018-02-26 -0,443 0,828
2018-02-27 -0,441 0,831
2018-02-28 -0,449 0,815
2018-03-01 -0,452 0,785
2018-03-02 -0,452 0,788
2018-03-05 -0,454 0,795
2018-03-06 -0,434 0,831
2018-03-07 -0,438 0,821
2018-03-08 -0,43 0,823
2018-03-09 -0,43 0,816
2018-03-12 -0,427 0,782
2018-03-13 -0,426 0,80
2018-03-14 -0,459 0,776
2018-03-15 -0,457 0,766
2018-03-16 -0,463 0,738
2018-03-19 -0,454 0,758
2018-03-20 -0,446 0,771
2018-03-21 -0,442 0,79
2018-03-22 -0,461 0,726
2018-03-23 -0,456 0,741
2018-03-26 -0,45 0,744
2018-03-27 -0,455 0,727
2018-03-28 -0,46 0,706
2018-03-29 -0,468 0,692
2018-04-03 -0,479 0,68
2018-04-04 -0,485 0,683
2018-04-05 -0,479 0,703
2018-04-06 -0,48 0,697
2018-04-09 -0,479 0,692
2018-04-10 -0,475 0,694
2018-04-11 -0,477 0,681
2018-04-12 -0,52 0,657
2018-04-13 -0,521 0,661
2018-04-16 -0,519 0,679
2018-04-17 -0,532 0,665
2018-04-18 -0,53 0,664
2018-04-19 -0,495 0,741
2018-04-20 -0,492 0,76
2018-04-23 -0,489 0,79
2018-04-24 -0,486 0,788
2018-04-25 -0,481 0,791
2018-04-26 -0,518 0,751
2018-04-27 -0,543 0,721