Sök räntor & valutakurser


Information

Hjälpinformation

På den här sidan kan du söka räntenoteringar och valutakurser i Riksbankens databas. Databasen uppdateras normalt två gånger per dag, ca. kl. 9.10 och kl. 12.10. Det är olika serier som uppdateras vid de olika tidpunkterna.

Förklaring till serierna

Frågor och svar


  • Riksbanken reserverar sig för eventuella felaktigheter och ändringar av noteringar i efterhand samt mot eventuella avbrott på webbplatsen som kan påverka åtkomst av statistikdatabasen.
  • Riksbanken förbehåller sig rätten att göra uppdateringar/ändringar av webbplatsen som kan komma att påverka nedladdning av statistik.

Disclaimer

Nasdaqs svenska fixingkurser tillhandahålls av Nasdaq Stockholm AB och får inte användas för följande ändamål om inte Nasdaq Stockholm AB i förväg gett sitt skriftliga godkännande:

  1. Som referens för att emittera finansiella instrument;
  2. Som referens för att fastställa det belopp som ska betalas ut under ett finansiellt instrument eller ett finansiellt avtal;
  3. Som referens av en part i ett finansiellt avtal;
  4. För att mäta resultatet från en investeringsfond i syfte att spåra avkastningen från Nasdaqs svenska fixingkurser, för att definiera tillgångsfördelningen i en portfölj, eller för att beräkna resultatrelaterade avgifter;
  5. I varje annat sammanhang där Nasdaqs svenska fixingkurser kan fungera som ett referensvärde i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal

Riksbanken avslutar publiceringen av STIBOR

Från och med maj 2020 genomförs beräkning och offentliggörande av STIBOR av Swedish Financial Benchmark Facility (SFBF). Räntenoteringar och mer information om STIBOR finns på SFBF:s webbplats.

 

Din sökning
Riksbanksräntor
Riksbankens styrräntor

Serier som har upphört
Andra riksbanksräntor

Serier som har upphört
Svenska marknadsräntor
STIBOR Fixing

Serier som har upphört
Statsskuldväxlar

Serier som har upphört
Statsobligationer
Statsfixräntor

Serier som har upphört
Bostadsobligationer
Företagscertifikat

Serier som har upphört
Internationella marknadsräntor
Euromarknadsräntor 3-månaders löptid
Euromarknadsräntor 6-månaders löptid
Internationella statsobligationer 5-års löptid
Internationella statsobligationer 10-års löptid
Valutakurser
Valutor mot svenska kronor

Serier som har upphört
Valutaterminskurser
Tidsintervall
Felaktigt datum. Välj närmaste bankdag.
Felaktigt datum. Välj närmaste bankdag.
Visa sökresultat per:
Beräkningsmetod:
Separator:

Resultat

Exportera som: Text CSV Excel
Tabell för ditt resultat
Period Bostadsobligationer
BoObl 2Y BoObl 5Y
Medel Medel
2018 Vecka 3 0,0056 0,949
2018 Vecka 4 -0,008 0,956
2018 Vecka 5 -0,011 1,003
2018 Vecka 6 -0,0056 1,021
2018 Vecka 7 0,0052 1,0548
2018 Vecka 8 -0,054 0,95
2018 Vecka 9 -0,0868 0,8874
2018 Vecka 10 -0,0864 0,9054
2018 Vecka 11 -0,1052 0,864
2018 Vecka 12 -0,1228 0,853
2018 Vecka 13 -0,1463 0,8275
2018 Vecka 14 -0,167 0,7863
2018 Vecka 15 -0,1866 0,762
2018 Vecka 16 -0,1906 0,769
2018 Vecka 17 -0,192 0,811
2018 Vecka 18 -0,2098 0,75
2018 Vecka 19 -0,1823 0,7888
2018 Vecka 20 -0,1798 0,822
2018 Vecka 21 -0,1998 0,757
2018 Vecka 22 -0,2318 0,669
2018 Vecka 23 -0,2185 0,7417