Valutakurser

Udda valutor

Många valutakurser fastställs inte som fixkurser av affärsbankerna och därför finns de heller inte presenterade på Riksbankens webbplats.

Valutakurser som inte finns med i bankernas dagliga fixing hänvisas till bland annat växlingskontor eller exempelvis till SEB Group som listar så kallade "udda valutor". Sidan nås via länken i länksamlingen.

Beräkning av fixingkurser

Valutakurserna som presenteras på Riksbankens webbplats beräknas av Nasdaq Stockholm AB. Riksbanken reserverar sig för eventuella felaktigheter och ändringar av noteringar i efterhand.

De svenska bankerna rapporterar dagligen, mellan kl. 9:15 - 9:45, valutakurser till Nasdaq Stockholm AB. Kurserna som bankerna rapporterar är så kallade mittkurser (medelvärdet av köp- och säljkurs). Kl. 10:05 fastställer Nasdaq Stockholm AB en fixingkurs genom att beräkna medelvärdet av bankernas valutakurser efter att har tagit bort den högsta och den lägsta noteringen. Dessa fixingkurser finns tillgängliga på Riksbankens webbplats ca. kl. 12:10.

Disclaimer

Nasdaqs svenska fixingkurser tillhandahålls av Nasdaq Stockholm AB och får inte användas för följande ändamål om inte Nasdaq Stockholm AB i förväg gett sitt skriftliga godkännande:

 1. Som referens för att emittera finansiella instrument;
 2. Som referens för att fastställa det belopp som ska betalas ut under ett finansiellt instrument eller ett finansiellt avtal;
 3. Som referens av en part i ett finansiellt avtal;
 4. För att mäta resultatet från en investeringsfond i syfte att spåra avkastningen från Nasdaqs svenska fixingkurser, för att definiera tillgångsfördelningen i en portfölj, eller för att beräkna resultatrelaterade avgifter;
 5. I varje annat sammanhang där Nasdaqs svenska fixingkurser kan fungera som ett referensvärde i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal

Dagsnoteringar, valutakurser mot svenska kronor

I databasen finns bankernas fixingkurser presenterade (observera att vissa kurser har enhet 100). Alla fixingkurser är ställda mot svenska kronor. De valutor som bankerna dagligen beräknar fixkurser för mot SEK finns presenterade under "Valutakoder".

Publicerade serier kan tas ut med följande tidsintervall: dag, vecka, månad, kvartal och år

Aggregaten gällande valutakurser beräknas från och med den sista bankdagen för perioden kl. 12:05 det vill säga efter dagens publicering.

Varför är vissa valutor uttryckta i ental och vissa i 100-tal?

I vissa fall förekommer det att valutakurser anges som priset för 1 eller 100 enheter av den utländska valutan. Den valutafixing som presenteras på Riksbankens webbplats har för vissa valutor enhet 100. Anledningen till det är enbart av historiska skäl vilket medfört att praxis fortfarande tillämpas.

Månadsgenomsnitt valutakurser

Skriv in år som du eftersöker i sökrutan för "År" och välj månad genom att använda rullistan, klicka på pil nedåt och markera önskad månad.

Årsgenomsnitt valutakurser (ackumulerat)

Skriv in år som du eftersöker i sökrutan för "År" och välj månad genom att använda rullistan, klicka på pil nedåt och markera månad. För att få ett årsgenomsnitt måste december väljas.

SDR mot svenska kronor

SDR, särskilda dragningsrätter, Special Drawing Rights, är en internationell reservtillgång som skapades av Internationella valutafonden, IMF, för tilldelning till medlemsländerna. Värdet på SDR beräknas som en korg av dollar, euro, renminbi, yen och pund.

Övrigt om valutakurserna

Merparten av valutakurserna finns att söka från och med 1993.

 • 2002-02-28 Euroländernas nationella valutor upphörde att noteras den 28 februari 2002.
 • 2005-01-01 Turkiet ändrade den officiella valutan från TRL, lira till TRY, ny lira den 1 januari 2005. Omräkningskursen mellan de två valutorna är 1 TRY = 1.000.000 TRL.
 • 2005-02-28 Malaysiska ringitt, MYR och Kuwaitiska dinar, KWD upphör att fixeras enligt beslut av referensgruppen för de svenska valutabankerna. Den sista noteringen för valutorna MYR och KWD är den 28 februari 2005.
 • 2005-04-29 Fixkursen för Slovakiska koruna, SKK börjar från och med den 29 april 2005.
 • 2005-09-06 Fixkursen för Brasilianska real, BRL börjar från och med den 6 september 2005.
 • 2005-09-09 Fixkursen för Syd Koreanska won, KRW börjar från och med den 9 september 2005.
 • 2007-01-01 Slovenien, tolar (SIT) gick över till EUR 2007-01-01.
 • 2008-01-01 Cypern, pund (CYP) gick över till EUR 2008-01-01.
 • 2009-01-01 Slovakien, kuruna (SKK) gick över till EUR 2009-01-01.
 • 2011-01-01 Estland, kroon (EEK) gick över till EUR 2011-01-01.
 • 2014-01-01 Lettland, lat (LVL) gick över till EUR 2014-01-01.
 • 2015-01-01 Litauen, lita (LTL) gick över till EUR 2015-01-01.
Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-11-06