Valutakursindex

Valutakursindex väger samman olika bilaterala växelkurser till en effektiv (eller genomsnittlig) växelkurs. Genom att studera valutakursindex kan man se hur mycket värdet på kronan har förändrats. Ett högre värde på index betyder att kronan har försvagats och ett lägre värde att kronan har förstärkts. Riksbanken publicerar KIX (”kronindex”). Index har den 18 november 1992 som startdatum då index är lika med 100.

KIX

KIX ("kronindex") är ett geometriskt kedjeindex där vikterna bygger på totala flöden av bearbetade varor och råvaror för 32 länder. Liksom TCW tar vikterna hänsyn till såväl export-, import- som "tredje lands"-effekter. Vikterna uppdateras varje år, och baseras på data med några års tidsfördröjning.

Metoden för att beräkna vikterna togs fram av Konjunkturinstitutet, som också beräknade vikter fram till och med 2015. Från 2016 har Riksbanken ansvaret för att beräkna vikterna. För ytterligare information och en beskrivning av metoden för att beräkna vikterna, se artikeln av Alsterlind (2006) och Konjunkturinstitutets webbplats i länklistan.

TCW-index (upphört 2021-06-30)

2021-06-30  Riksbanken upphör med publicering av TCW-index den 30 juni 2021. Riksbanken rekommenderar att KIX-index används i alla relevanta sammanhang där växelkursindex förekommer.

TCW-index ("total competitiveness weights") är ett geometriskt index och vikterna bygger på genomsnittliga aggregerade flöden av bearbetade varor för 21 länder. Vikterna tar hänsyn till såväl export-, import- som "tredje lands"-effekter. Vikterna, som har tagits fram av IMF, baseras på data från 1989-91 och har därefter inte uppdaterats.

 

 

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-09-03