Månadsgenomsnitt valutakurser


Information

Beräkning av fixingkurser

De svenska bankerna lämnar dagligen, mellan kl. 9:15 - 9:45, valutakurser till NASDAQ. Kurserna som bankerna lämnar är så kallade mittkurser som är medelvärdet av köp- och säljkurs. Kl. 10:05 fastställer NASDAQ en fixingkurs genom att beräkna medelvärdet av de olika bankernas valutakurser efter att har tagit bort den högsta och den lägsta noteringen. Dessa fixingkurser finns tillgängliga på Riksbankens webbplats ca. kl. 12:10. 

I databasen finns fixingkurser för 28 valutor (observera att vissa kurser har enhet 100). Alla fixingkurser är ställda mot svenska kronor.

Skriv in år som du eftersöker i sökrutan för "År" och välj månad genom att använda rullistan, klicka på pil nedåt och markera månad. Genomsnitt beräknas på publicerade noteringar för de dagliga fixingkurserna.

Förklaring till serierna

Frågor och svar


  • Riksbanken reserverar sig för eventuella felaktigheter och ändringar av noteringar i efterhand samt mot eventuella avbrott på webbplatsen som kan påverka åtkomst av statistikdatabasen.

  • Riksbanken förbehåller sig rätten att göra uppdateringar/ändringar av webbplatsen som kan komma att påverka nedladdning av statistik.

Genomsnitt beräknas på publicerade noteringar för de dagliga fixingkurserna.

 


Din sökning
Separator: