Årsgenomsnitt valutakurser (ackumulerat)


Information

För att få fram ett helt årsgenomsnitt väljs December för ett passerat år te x. 2018

Beräkning av fixingkurser

De svenska bankerna lämnar dagligen, mellan kl. 9:15 - 9:45, valutakurser till NASDAQ. Kurserna som bankerna lämnar är så kallade mittkurser som är medelvärdet av köp- och säljkurs. Kl. 10:05 fastställer NASDAQ en fixingkurs genom att beräkna medelvärdet av de olika bankernas valutakurser efter att har tagit bort den högsta och den lägsta noteringen. Dessa fixingkurser finns tillgängliga på Riksbankens webbplats ca. kl. 12:10. 

I databasen finns fixingkurser för 28 valutor (observera att vissa kurser har enhet 100). Alla fixingkurser är ställda mot svenska kronor. Publicering av dagsnoteringar sker dagligen ca. kl. 12:10.

Genomsnitt beräknas på publicerade noteringar för de dagliga fixingkurserna.

Förklaring till serierna

Frågor och svar 


  • Riksbanken reserverar sig för eventuella felaktigheter och ändringar av noteringar i efterhand samt mot eventuella avbrott på webbplatsen som kan påverka åtkomst av statistikdatabasen.

  • Riksbanken förbehåller sig rätten att göra uppdateringar/ändringar av webbplatsen som kan komma att påverka nedladdning av statistik.

Information som berör Riksbankens API

Tekniskt underhåll kommer ske den 19 november som berör Riksbankens databas/webbservices (API) för räntor och valutakurser. Detta medför att databasen kommer tillfälligt vara stängd mellan kl. 16:00-24:00. Vi hoppas att detta inte orsakar er problem.


Din sökning
Separator: