Årsgenomsnitt valutakurser (ackumulerat)


Information
  • Riksbanken reserverar sig för eventuella felaktigheter och ändringar av noteringar i efterhand samt mot eventuella avbrott på webbplatsen som kan påverka åtkomst av statistikdatabasen.
  • Riksbanken förbehåller sig rätten att göra uppdateringar/ändringar av webbplatsen som kan komma att påverka nedladdning av statistik.

Disclaimer

Nasdaqs svenska fixingkurser tillhandahålls av Nasdaq Stockholm AB och får inte användas för följande ändamål om inte Nasdaq Stockholm AB i förväg gett sitt skriftliga godkännande:

  1. Som referens för att emittera finansiella instrument;
  2. Som referens för att fastställa det belopp som ska betalas ut under ett finansiellt instrument eller ett finansiellt avtal;
  3. Som referens av en part i ett finansiellt avtal;
  4. För att mäta resultatet från en investeringsfond i syfte att spåra avkastningen från Nasdaqs svenska fixingkurser, för att definiera tillgångsfördelningen i en portfölj, eller för att beräkna resultatrelaterade avgifter;
  5. I varje annat sammanhang där Nasdaqs svenska fixingkurser kan fungera som ett referensvärde i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal

Beräkning av fixingkurser

De svenska bankerna lämnar dagligen, mellan kl. 9:15 - 9:45, valutakurser till Nasdaq Stockholm AB. Kurserna som bankerna lämnar är så kallade mittkurser som är medelvärdet av köp- och säljkurs. Kl. 10:05 fastställer Nasdaq en fixingkurs genom att beräkna medelvärdet av de olika bankernas valutakurser efter att har tagit bort den högsta och den lägsta noteringen. Dessa fixingkurser finns tillgängliga på Riksbankens webbplats ca. kl. 12:10. 

I databasen finns fixingkurser för 28 valutor (observera att vissa kurser har enhet 100). Alla fixingkurser är ställda mot svenska kronor.

Skriv in år som du eftersöker i sökrutan för "År" och välj månad genom att använda rullistan, klicka på pil nedåt och markera månad. Genomsnitt beräknas på publicerade noteringar för de dagliga fixingkurserna.

Förklaring till serierna

Frågor och svar

På den här sidan kan du söka årsgenomsnitt för valutakurser i Riksbankens databas. Årsgenomsnittet för innevarande år beräknas den sista bankdagen för året kl. 12:15. För att få fram ett helt årsgenomsnitt väljs "december" för ett passerat år.

Årsgenomsnitt beräknas på publicerade noteringar för de dagliga fixingkurserna (medelvärdet av bankernas inrapporterade valutakurser). 

Sök andra noteringar för valutakurser

På sidan Sök räntor & valutakurser kan du göra fler sökningar på valutakurser i Riksbankens databas, och till exempel få fram dagsnoteringar eller månadsgenomsnitt.


Din sökning
Separator:

Resultat

Exportera som: Text CSV Excel
1993 jan - feb
Enhet Valutakod Medel Min Max Ultimo
100 ATS 64,5808 62,10 68,20 67,25
1 AUD 5,0059 4,505 5,41 5,40
100 BEF 22,0472 21,2545 23,30 22,97
1 CAD 5,804 5,065 6,2175 6,2175
100 CHF 493,8205 483,70 518,00 510,00
100 DEM 454,2205 437,00 479,75 473,25
100 DKK 118,0077 112,65 125,20 123,40
100 ESP 6,3769 6,16 6,6755 6,585
1 EUR 8,8652 8,5235 9,2725 9,155
100 FIM 131,7333 125,40 138,15 132,05
100 FRF 134,0487 127,90 141,60 139,35
1 GBP 10,9805 10,5475 11,6025 11,095
100 GRD 3,3922 3,285 3,54 3,50
1 IEP 11,4948 10,935 12,09 11,495
100 ISK 11,4916 11,15 12,08 11,94
100 ITL 0,4872 0,4735 0,5045 0,4875
100 JPY 6,0206 5,71 6,6375 6,5925
100 NLG 403,7962 388,50 426,35 420,80
100 NOK 106,7944 102,00 112,25 110,95
100 PTE 5,0256 4,91 5,23 5,18
100 RUB 1,4558 1,25 1,80 1,30
1 USD 7,3973 7,07 7,80 7,775