Årsgenomsnitt valutakurser (ackumulerat)


Information
  • Riksbanken reserverar sig för eventuella felaktigheter och ändringar av noteringar i efterhand samt mot eventuella avbrott på webbplatsen som kan påverka åtkomst av statistikdatabasen.
  • Riksbanken förbehåller sig rätten att göra uppdateringar/ändringar av webbplatsen som kan komma att påverka nedladdning av statistik.

Disclaimer

Nasdaqs svenska fixingkurser tillhandahålls av Nasdaq Stockholm AB och får inte användas för följande ändamål om inte Nasdaq Stockholm AB i förväg gett sitt skriftliga godkännande:

  1. Som referens för att emittera finansiella instrument;
  2. Som referens för att fastställa det belopp som ska betalas ut under ett finansiellt instrument eller ett finansiellt avtal;
  3. Som referens av en part i ett finansiellt avtal;
  4. För att mäta resultatet från en investeringsfond i syfte att spåra avkastningen från Nasdaqs svenska fixingkurser, för att definiera tillgångsfördelningen i en portfölj, eller för att beräkna resultatrelaterade avgifter;
  5. I varje annat sammanhang där Nasdaqs svenska fixingkurser kan fungera som ett referensvärde i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal

Beräkning av fixingkurser

De svenska bankerna lämnar dagligen, mellan kl. 9:15 - 9:45, valutakurser till Nasdaq Stockholm AB. Kurserna som bankerna lämnar är så kallade mittkurser som är medelvärdet av köp- och säljkurs. Kl. 10:05 fastställer Nasdaq en fixingkurs genom att beräkna medelvärdet av de olika bankernas valutakurser efter att har tagit bort den högsta och den lägsta noteringen. Dessa fixingkurser finns tillgängliga på Riksbankens webbplats ca. kl. 12:10. 

I databasen finns fixingkurser för 28 valutor (observera att vissa kurser har enhet 100). Alla fixingkurser är ställda mot svenska kronor.

Skriv in år som du eftersöker i sökrutan för "År" och välj månad genom att använda rullistan, klicka på pil nedåt och markera månad. Genomsnitt beräknas på publicerade noteringar för de dagliga fixingkurserna.

Förklaring till serierna

Frågor och svar

För att få fram ett helt årsgenomsnitt väljs "december" för ett passerat år.


Din sökning
Separator:

Resultat

Exportera som: Text CSV Excel
2019 jan - okt
Enhet Valutakod Medel Min Max Ultimo
1 AUD 6,5789 6,259 6,7451 6,6593
1 BRL 2,4158 2,2995 2,5363 2,4146
1 CAD 7,1131 6,557 7,4743 7,3148
100 CHF 949,3383 902,3759 997,4541 975,0779
1 CNY 1,3708 1,2987 1,4231 1,3689
100 CZK 41,2082 39,6515 42,3085 42,1431
100 DKK 141,88 136,4248 146,0096 143,9081
1 EUR 10,5912 10,1874 10,9056 10,7506
1 GBP 12,0027 11,3005 12,5616 12,467
1 HKD 1,2048 1,131 1,2663 1,2287
100 HUF 3,2692 3,1577 3,3628 3,2648
100 IDR 0,0668 0,0618 0,0702 0,0687
100 INR 13,4313 12,5842 14,0146 13,5972
100 ISK 7,7067 7,3847 7,986 7,7823
100 JPY 8,6698 8,1717 9,3101 8,8666
100 KRW 0,8109 0,7838 0,8343 0,8274
1 MAD 0,9829 0,9332 1,0248 1,002
1 MXN 0,4902 0,4536 0,511 0,5039
100 NOK 107,9595 102,8742 110,3411 104,9803
1 NZD 6,2371 5,9826 6,4154 6,1815
1 PLN 2,4619 2,3675 2,5357 2,5231
100 RUB 14,5406 12,8139 15,3232 15,0839
1 SAR 2,518 2,3642 2,6479 2,5676
1 SGD 6,9165 6,5445 7,1943 7,0794
1 THB 0,3029 0,2763 0,3278 0,3189
1 TRY 1,6697 1,5489 1,7644 1,6843
1 USD 9,4443 8,8685 9,9336 9,6294
1 ZAR 0,6554 0,6184 0,6816 0,6391