Crosskurser


Information

Beräkning av fixingkurser

De svenska bankerna lämnar dagligen, mellan kl. 9:15 - 9:45, valutakurser till NASDAQ OMX. Kurserna som bankerna lämnar är så kallade mittkurser som är medelvärdet av köp- och säljkurs. Kl. 10:05 fastställer NASDAQ OMX Stockholm AB en fixingkurs genom att beräkna medelvärdet av de olika bankernas valutakurser efter att har tagit bort den högsta och den lägsta noteringen. Dessa fixingkurser finns tillgängliga på Riksbankens webbplats ca. kl. 12:10.

Crosskurserna som presenteras här bygger på de dagliga fixingkurserna. Crosskurser är samlingsnamnet på alla växelkurser där dollarn inte är inblandad. Genom att använda olika valutakurser mot svenska kronan går det även att räkna ut en så kallad crosskurs, till exempel brittiska pund mot euro. I resultatet erhålls två värden, brittiska pund mot euro och euro mot brittiska pund.

Förklaring till serierna 

Frågor och svar 


  • Riksbanken reserverar sig för eventuella felaktigheter och ändringar av noteringar i efterhand samt mot eventuella avbrott på webbplatsen som kan påverka åtkomst av statistikdatabasen. 

  • Riksbanken förbehåller sig rätten att göra uppdateringar/ändringar av webbplatsen som kan komma att påverka nedladdning av statistik.

Genom att använda olika valutakurser mot svenska kronan går det även att räkna ut en så kallad crosskurs, till exempel brittiska pund mot euro. I resultatet erhålls två värden, brittiska pund mot euro och euro mot brittiska pund.

Din sökning
1.
2.
3.
4.
5.
Tidsintervall
Felaktigt datum. Välj närmaste bankdag.
Felaktigt datum. Välj närmaste bankdag.
Visa sökresultat per:
Separator: