Crosskurser


Hjälp & information

Sök crosskurser

Välj vilka två valutor du vill räkna ut crosskursen för, i första rutan väljer du den ena valutan och i den andra rutan väljer du den andra valutan. Ange tidsintervall (observera att det endast går att söka på bankdagar) och välj om du vill visa sökresultat per dag, vecka, månad, kvartal eller år. Klicka på visa resultat.

Läs mer om att söka valutakurser på Riksbankens webbplats.

Publiceringstid

Valutakurserna som varje bankdag presenteras på Riksbankens webbplats beräknas av Nasdaq Stockholm AB och finns tillgängliga cirka klockan 12.10.

Om du inte hittar en valutakurs

Riksbanken publicerar de vanligast förekommande valutakurserna som de svenska bankerna rapporterar in till Nasdaq Stockholm AB. Om du vill ha information om en valutakurs som inte finns i Riksbankens databas kan du kontakta din affärsbank eller ett växlingskontor för mer information, eller till exempel titta på SEB Group:s webbplats. 

Valutakoder

Lista med valutakoder för de valutor som publiceras på Riksbankens webbplats finns på sidan Valutakoder

Frågor

Vid frågor om att söka räntenoteringar och valutakurser i Riksbankens databas mejla till: redaktionen@riksbank.se


  • Riksbanken reserverar sig för eventuella felaktigheter och ändringar av noteringar i efterhand samt mot eventuella avbrott på webbplatsen som kan påverka åtkomst av statistikdatabasen.
  • Riksbanken förbehåller sig rätten att göra uppdateringar/ändringar av webbplatsen som kan komma att påverka nedladdning av statistik.

Disclaimer

Nasdaqs svenska fixingkurser tillhandahålls av Nasdaq Stockholm AB och får inte användas för följande ändamål om inte Nasdaq Stockholm AB i förväg gett sitt skriftliga godkännande:

  1. Som referens för att emittera finansiella instrument;
  2. Som referens för att fastställa det belopp som ska betalas ut under ett finansiellt instrument eller ett finansiellt avtal;
  3. Som referens av en part i ett finansiellt avtal;
  4. För att mäta resultatet från en investeringsfond i syfte att spåra avkastningen från Nasdaqs svenska fixingkurser, för att definiera tillgångsfördelningen i en portfölj, eller för att beräkna resultatrelaterade avgifter;
  5. I varje annat sammanhang där Nasdaqs svenska fixingkurser kan fungera som ett referensvärde i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal

 

På den här sidan kan du söka fram valutakurser via så kallad crosskurs (valutaomvandlare). Valutakurserna beräknas mot svenska kronan men resultatet som visas är kurserna mellan två utländska valutor, till exempel brittiska pund mot euro och euro mot brittiska pund.

Sök valutor mot svenska kronor

På sidan Sök räntor & valutakurser kan du göra sökningar på valutor mot svenska kronor.

På gång: Nytt API för räntor och valutakurser

Riksbanken håller på att utveckla ett nytt och modernare API (Application Programming Interface) i syfte att förenkla för användare som automatiserat vill hämta räntor och valutakurser från Riksbanken. Nu finns det en betaversion av ett nytt REST API tillgängligt. Riksbankens gamla SOAP API kommer att avvecklas. 

Din sökning
1.
2.
3.
4.
5.
Tidsintervall
Felaktigt datum. Välj närmaste bankdag.
Felaktigt datum. Välj närmaste bankdag.
Visa sökresultat per:
Separator: