Förklaring till serierna

Mer information och förklaringar till de olika kategorierna som går att söka i databasen "Sök räntor & valutakurser" finns nedan.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-02-01