Förklaring till serierna

Mer information och förklaringar till de olika kategorierna som går att söka i databasen "Sök räntor & valutakurser" finns nedan.

Var den här informationen till hjälp?

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-02-01