Internationella marknadsräntor

En internationell marknadsränta är den ränta som aktörerna är beredda att betala för antingen korta eller långa krediter och som prissätts utanför den svenska marknaden.

Euromarknadsräntor

Euromarknaden är en lånemarknad utan underliggande säkerheter med tidsbunden inlåning där högsta tidsgränsen är ett år. Den är framför allt en del av handeln mellan bankerna där man kan följa vilka räntor som gäller för några av de viktigaste valutorna på den lokala interbankmarknaden, det vill säga bankernas interna marknad med valutor och räntebärande papper.

Euoromarknadsräntor, 3-månaders löptid

 • USA
 • Japan
 • Storbritannien
 • Euroområdet
 • Norge
 • Danmark

Euoromarknadsräntor, 6-månaders löptid

 • USA
 • Japan
 • Storbritannien
 • Euroområdet
 • Norge
 • Danmark

Internationella statsobligationer

Internationella statsobligationer med 5- och 10-års löptid är statspapper utgivna utanför Sverige.

Internationella statsobligationer, 5-års löptid

 • USA
 • Japan
 • Tyskland
 • Holland
 • Frankrike
 • Storbritannien
 • Euroområdet

Internationella statsobligationer, 10-års löptid

 • USA
 • Japan
 • Tyskland
 • Holland
 • Frankrike
 • Storbritannien
 • Euroområdet
 • Norge
 • Danmark
 • Finland
Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-02-01