Svenska marknadsräntor

En marknadsränta är den ränta som aktörerna är beredda att betala för olika typer av krediter. Den prissätts enligt utbud och efterfrågan.

STIBOR

Stockholm Interbank Offered Rate är en referensränta. Den visar ett genomsnitt av de räntesatser som ett antal banker - Stiborbanker - verksamma på den svenska penningmarknaden är villiga att låna ut till varandra på utan säkerhet under olika löptider.

Den 20 april 2020 tar Swedish Financial Benchmark Facility, SFBF, över beräkningen och administrationen av Stibor från Svenska Bankföreningen.

Publiceringen av STIBOR

Från och med den 4 maj 2020 har Riksbanken tills vidare rätt att publicera Stibor räntor först efter 24 timmars eftersläpning. Själva fixingen görs av SFBF (Swedish Financial Benchmark Facility) och det är de som sätter villkoren för publiceringen. Mer information och räntenoteringar finns på swfbf.se

STIBOR Fixing har följande löptider:

 • Tomorrow Next
 • 1 vecka
 • 1 månad
 • 2 månader
 • 3 månader
 • 6 månader
 • 9 månader (upphört 2013-03-01)
 • 12 månader (upphört 2013-03-01)

Statsskuldväxlar

En statsskuldväxel är ett löpande skuldebrev som Riksgäldskontoret ger ut. Löptiden är normalt upp till ett år. Statsskuldväxlar används för att finansiera statens kortfristiga lånebehov.

Statsskuldväxlar i databasen har följande löptider:

 • 1 månad
 • 3 månader
 • 6 månader
 • 12 månader

Statsobligationer

Statsobligationer är ett samlingsbegrepp för de obligationer som Riksgäldskontoret ger ut. Riksgäldskontoret använder statsobligationer för att finansiera statens medelfristiga och långfristiga lånebehov.

Statsobligationer i databasen har följande löptider:

 • 2 år
 • 5 år
 • 7 år
 • 10 år

Statsfixräntor

Statsfixen motsvarar genomsnittet, det vill säga snitträntan, av aktörers säljnoteringar. Statsfixen beräknas varje dag klockan 11:00 på statsskuldväxlar samt statsobligationer. Sammanställningen görs dagligen av Nasdaq.

Statsfixräntor i databasen har följande löptider:

 • 3 månader
 • 6 månader
 • 5 år

Bostadsobligationer

En bostadsobligation är ett löpande skuldebrev som ges ut av bostadsinstitut. Genom att ge ut bostadsobligationer finansierar bostadsinstituten sin långa utlåning till bostäder. De serier som presenteras på webbplatsen är CAISSE, Stadshypotekets bostadsobligation.

Bostadsobligationer i databasen har följande löptider:

 • 2 år
 • 5 år

Företagscertifikat

Ett företagscertifikat är ett instrument som ges ut av företag och används för kortfristig upplåning på penningmarknaden. Företagscertifikaten som redovisas på Riksbankens webbplats upphörde dock att noteras i början av oktober 2005.

Företagscertifikat i databasen har följande löptider:

 • 3 måndader
 • 6 månader

Var den här informationen till hjälp?

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-04-16