Svenska marknadsräntor

En marknadsränta är den ränta som aktörerna är beredda att betala för olika typer av krediter. Den prissätts enligt utbud och efterfrågan.

Riksbanken avslutar publiceringen av STIBOR

Från och med maj 2020 genomförs beräkning och offentliggörande av STIBOR av Swedish Financial Benchmark Facility (SFBF). Räntenoteringar och mer information om STIBOR finns på SFBF:s webbplats.

Publicerade serier kan tas ut med följande tidsintervall: dag, vecka, månad, kvartal och år. För aggregaten beräknas serierna nästkommande bankdag kl. 9:05.

Statsskuldväxlar

En statsskuldväxel är ett löpande skuldebrev som Riksgäldskontoret ger ut. Löptiden är normalt upp till ett år. Statsskuldväxlar används för att finansiera statens kortfristiga lånebehov.

Statsskuldväxlar i databasen har följande löptider:

 • 1 månad
 • 3 månader
 • 6 månader
 • 12 månader

Statsobligationer

Statsobligationer är ett samlingsbegrepp för de obligationer som Riksgäldskontoret ger ut. Riksgäldskontoret använder statsobligationer för att finansiera statens medelfristiga och långfristiga lånebehov.

Statsobligationer i databasen har följande löptider:

 • 2 år
 • 5 år
 • 7 år
 • 10 år

Statsfixräntor

Statsfixen motsvarar genomsnittet, det vill säga snitträntan, av aktörers säljnoteringar. Statsfixen beräknas varje dag klockan 11:00 på statsskuldväxlar samt statsobligationer. Sammanställningen görs dagligen av Nasdaq.

Statsfixräntor i databasen har följande löptider:

 • 3 månader
 • 6 månader
 • 5 år

Bostadsobligationer

En bostadsobligation är ett löpande skuldebrev som ges ut av bostadsinstitut. Genom att ge ut bostadsobligationer finansierar bostadsinstituten sin långa utlåning till bostäder. De serier som presenteras på webbplatsen är CAISSE, Stadshypotekets bostadsobligation.

Bostadsobligationer i databasen har följande löptider:

 • 2 år
 • 5 år

Företagscertifikat

Ett företagscertifikat är ett instrument som ges ut av företag och används för kortfristig upplåning på penningmarknaden. Företagscertifikaten som redovisas på Riksbankens webbplats upphörde dock att noteras i början av oktober 2005.

Företagscertifikat i databasen har följande löptider:

 • 3 måndader
 • 6 månader
Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-04-16